Home

 
Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond

8-1-2017

(G)een goed idee?

Op 13 december 2016 heeft de gemeente Roermond een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een serre voor het pand Markt 10.

pand-cox-zwart_wit

Huidig aanzicht met luifel.

pand-cox-met-serre

Toekomstig aanzicht met serre.

De vergunning is o.i. in strijd met het bestemmingsplan, met het ter plaatse geldende Beschermd Stadsgezicht en Archeologisch Historische Kern en met het terrassenbeleid.


4-1-2017

Een goed idee.

doorsteek-2

 

doorsteek-1Naar aanleiding van de discussie over een betere, aantrekkelijkere verbinding vanuit het Outletcentre naar de binnenstad ontstonden wilde plannen met onder meer een voetgangerstunnel.

Wat de huidige verbinding vooral ontbeert is het gevoel van een natuurlijke loop; in de (vanuit de Pastoorswal) als maar smaller wordende Grote Kerkstraat krijgt men (lees: de toerist) het gevoel per ongeluk verkeerd gelopen te zijn. Dat wordt versterkt door het achterterrein van de Marktpanden, die je doen vermoeden ‘verkeerd’ te zijn, ofschoon de oude (nieuw gemetselde!) muur dat enigszins camoufleert.
Het pand Laumen, grotendeels ‘verantwoordelijk’ voor de rommelige en zeker niet monumentale aanblik, is ook aan de Marktzijde een van de minst fraaie panden. Het mooie is echter dat dit pand een zeer brede rooilijn heeft, niet alleen aan de Marktzijde maar vooral ook aan de Grote Kerkstraat.
Als de begane grond (en een gedeelte van de genoemde tuinmuur aan de Grote Kerkstraat) gesloopt zou worden, zou hier een zeer brede en relatief hoge doorgang ontstaan vanuit de Grote Kerkstraat naar de Markt. Men zou, véél meer dan nu geprikkeld worden door een glimp van de Markt en het gemeentehuis vanuit de Grote Kerkstraat. Anderzijds ontstaat er vanuit de Markt een brede, logische doorgang en doorkijk richting Pastoorswal en Outletcentre.
Uiteraard heeft het plan grote impact op het bedoelde pand, maar verstoort geen bodemschatten, stratenpatronen en monumentale panden, hetgeen alle andere plannen waarschijnlijk wél zullen doen.
De kosten van de verbouwing, compensatie en verplaatsing van de commerciële activiteiten (logistiek gezien sowieso wenselijk) zullen veel lager zijn dan tal van andere plannen ter verbetering van de verbinding tussen D.O.C. en de binnenstad.
Ik kan mij trouwens ook voorstellen dat het hele pand vernieuwd of gefacelift wordt, zodat er ook een mooier gevelbeeld op de markt ontstaat, en wellicht ook een waardevoller en duurzamer pand.

Joep Janssens


19-12-2016

Loesbleik hangt weer vol met illegale reclame

Onlangs heeft de raad besloten dat het door haar vastgestelde reclamebeleid niet gehandhaafd wordt. Slimme ondernemers in Roermond maken daar dankbaar gebruik van en er is er een (V. A. te R.) die daarbij de kroon spant. Het heeft een even geduurd maar het vertrouwde beeld van de locatie van het hotel aan de Loesbleik is weer hersteld. Alles hangt weer vol met reclame.

reclame-loesbleik_1

reclame-loesbleik_2


19-12-2016

Stichting Ruimte in gesprek met H&M

commandantshuis_chris

Op 23 november heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van H&M en enkele leden van de Stichting Ruimte. Aanleiding hiervoor is de verbouwing van het voormalige Commandantshuis aan de Markt/Varkensmarkt in Roermond. De twee panden, die tot 1871 één geheel vormden, worden verbouwd tot één geheel en bieden na deze uitgebreide verbouwing huisvesting aan een grote vestiging van modeketen H&M. Ruimte heeft bezwaar ingediend tegen de verbouwing van de winkelpui en is, nadat het bezwaar is afgewezen, in beroep gegaan bij de rechtbank. H&M gaf daarop aan dat ze graag met de stichting in gesprek gaat, om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot een compromis te komen en naar aanleiding daarvan zijn de hoofden op woensdag 23 november bij elkaar gestoken.

Ruimte heeft het gesprek als positief ervaren en heeft de indruk dat H&M onze wensen serieus neemt. Het gesprek over de winkelpui heeft tot twee voorstellen geleid.

 • In de eerste situatie komen er drie brede etalageruiten met een boogje. De etalageruiten worden voorzien van een hardstenen rand en een sluitsteen. De historische rococo-deuropening keert terug in het straatbeeld en dient als etalageruimte.
 • In de tweede situatie komen er eveneens drie brede etalageruiten met boogje, maar dan zonder sluitsteen en zonder hardstenen rand. Ook in deze situatie keert de rococo-deuropening, waarvan de sierlatei nog steeds intact is, terug in de winkelpui. Verder verdwijnt in beide situaties het erkerraam op de eerste verdieping en keert het negende raam terug.

Na een rondleiding door het pand heeft H&M aangekondigd dat beide varianten zullen worden uitgewerkt, waarna we vervolgens de mogelijkheid hebben om er ons zegje over te doen. Vervolgens zal voor het nieuwe ontwerp voor de winkelpui een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het is nu te hopen dat de gemeente en DELA-vastgoed hier medewerking aan willen verlenen. Wordt dus vervolgd.


16-12-2016

voorblad-ruimtelijk-dec_2016

Het decembernummer van Ruimtelijk is klaar.
Met de verspreiding zal, naar verwachting, in de week van 19 december gestart worden.

In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • De archeologische vondsten in de binnenstad.
 • Eigenaardigheden van de stad.
 • Het smoelenboek V&D.
 • De verbouwing van de Alfonsusschool

Berichten en meer…


15-12-2016

Beantwoording vragen laat lang op zich wachten.

pand-6-klein

Teneinde nogmaals de aandacht te vestigen op de wildgroei aan reclame-uitingen heeft Ruimte op 14 oktober 2016 een handhavingsverzoek ingediend voor een aantal opvallende objecten welke in strijd met de nota “Reclamebeleid” zijn aangebracht binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht.

De Nota Reclamebeleid werd in 2012 door de Raad vastgesteld. In de vergadering van 10 november 2016 heeft de diezelfde raad echter besloten het door haar vastgestelde beleid niet te handhaven.

Vandaag (15 december) reageerde het college van burgemeester en wethouders op ons verzoek. De reactie bestond echter net als alle overige verzoeken of vragen die wij eerder stelden enkel uit de mededeling dat voor de beoordeling van ons verzoek meer tijd benodigd is dan de in de wet gestelde redelijke beoordelingstermijn van 8 weken. De termijn wordt daarom met nog eens met 6 weken verlengd. Opvallend is dat deze mededeling ook nu weer niet binnen de vastgestelde reactietermijn wordt verzonden.

Na het verlopen van de deadline bestaat de mogelijkheid om het college in gebreke te stellen. Daaraan is echter weer een reactietermijn verbonden van 2 weken. Naar het zich thans laat aanzien zal de beoordeling van deze moeilijke vraag ook deze keer weer minimaal 16 weken in beslag nemen.


5-11-2016

Archeologische Fundgrube achter het Commandantshuis

In Weert hebben ze een put uit de vijftiende of zestiende eeuw blootgelegd. Heel mooi! Maar kijk nou eens naar wat hier is gevonden!

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden van het toekomstige H&M pand aan de Varkensmarkt zijn in de tuin grote hoeveelheden historische muren, putten, kelders en funderingen aangetroffen. Het betreft een van de grootste en meest onverwachte opgravingen in de binnenstad van de afgelopen tientallen jaren. Overwacht, aangezien op kaarten nooit zichtbaar is geweest dat in de tuin van het monumentale pand ooit bebouwing heeft gestaan.

tuin-commandantshuis

Dit is de achterom van het zogenaamde Commandantshuis aan de Markt/Varkensmarkt, waar straks een grote H&M vestiging komt. Bij archeologisch onderzoek daar zijn putten, kelders, en muren blootgelegd waarvan er sommige zouden dateren uit de 13de eeuw. Onze fotograaf Harry Segers maakte er deze schitterende foto.

De enorm rijke vondsten onderstrepen wat we op deze plaats en in ons blad Ruimtelijk al eerder betoogden: dit pand is van enorme cultuur-historische waarde voor Roermond.

put-commandantshuis

Klik op de foto voor de film van L1

Stichting Ruimte betreurt dat zo veel van het pand wordt gesloopt. Vrijwel alles wat nog van het oude interieur resteert, wordt straks onzichtbaar verstopt achter systeemwanden, verlaagde plafonds of opgeslagen. Ook met de gevel die straks wordt gerealiseerd, zijn we ongelukkig: het wordt weer de zoveelste pui met heel veel glas. Ook jammer is dat een fraai hardstenen rococo-element dat oorspronkelijk boven de centrale ingang zat, niet wordt teruggeplaatst. Het ligt nu gewoon in de tuin van het Cuypershuis.
Om die reden is Ruimte bij de Roermondse rechtbank in beroep gegaan tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het Commandantshuis.

In afwachting van het onderzoek naar de vondsten liggen de verbouwingswerkzaamheden voor H&M momenteel stil. Wat de gevolgen zijn van de vondst voor de verbouwing is vooralsnog niet bekend.

commandantshuis_chris

Uitgaande van een tekening uit de 19de eeuw moet het huis er toen ongeveer zo hebben uitgezien.

ontwerk-hm

En zo zou het moeten worden na de verbouwing door H & M.


Hoe ProRail met twee maten meet

Verslag van een rit met de RailHog

keizerlijn2

Het heeft de initiatiefnemers veel werk gekost om het spoor rijklaar te maken.

Op 3 oktober 2015 had het moeten gebeuren. Toen wilden de initiatiefnemers voor personenvervoer op de spoorlijn tussen Roermond en Dalheim (de Meinlijn) met een zogenaamde RailHog over het verlaten spoor rijden. Vanwege problemen met de vergunning ging die actie toen op het laatste moment niet door. Ruim een half jaar later lukt het op een andere spoorlijn, zo’n 100 kilometer noordelijker, wél. Dezelfde wet- en regelgeving, maar de bereidheid om mee te werken verschilt. Waarom?

Meer lezen >>>>klik hier<<<<

Wilt u reageren, dan kan dat op >>>>ons weblog.<<<<<


28-9-2016

880 parkeerplaatsen voor 1600 vergunninghouders.

parkeren-arlo-1

De gemeente Roermond heeft voor de binnenstad 1600 parkeervergunningen afgegeven, terwijl daar slechts 882 parkeerplaatsen zijn. De door de gemeente aangewezen alternatieve parkeerplaatsen buiten de binnenstad, liggen verder weg dan wat elders gebruikelijk is, en wat door gezaghebbende instanties als acceptabel wordt beschouwd.

Dat blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoekje van Stichting Ruimte.

Op vragen van Ruimte, erkende de gemeente na meer dan een maand bellen en mailen dat er in de binnenstad te weinig parkeerplaatsen zijn voor de bewoners die een vergunning hebben gekocht. Vergunninghouders uit de binnenstad (parkeerzone A) hebben daarom toestemming om hun auto ook te parkeren in andere parkeerzones: gebied B (Singelring en spoorzone west), gebied D (Designer Outlet Centre), op parkeerterrein Arlo en op het Wilhelminaplein. Volgens de gemeente is het aantal parkeerplekken waarvan de binnenstadbewoners gebruik kunnen maken daardoor opgekrikt tot een totaal van 2024. Hoe dat aantal van 2024 plaatsen precies is opgebouwd, blijft onduidelijk: na opnieuw meer dan een maand mailen en bellen, hebben we op deze vraag nog steeds geen antwoord.
De extra parkeerplaatsen waar de vergunninghouders uit de binnenstad gebruik van kunnen maken, liggen echter te ver weg van de zone waarvoor ze eigenlijk een vergunning voor hebben gekocht. Dat stelt althans onderzoeksbureau Trajan, dat is gespecialiseerd in verkeers- parkeer- en fietsonderzoek en dat in het verleden ook de parkeerproblematiek in Roermond onder de loep nam. Volgens de onderzoeker die destijds de Roermondse situatie bestudeerde, zijn de loopafstanden van binnenstad naar de alternatieve parkeersectoren te groot. “De geaccepteerde afstand tussen parkeerplaats en eindbestemming is maximaal 150 meter. Liggen de alternatieve locaties verder weg, dan worden deze door automobilisten niet geaccepteerd als een alternatief voor ontbrekende parkeergelegenheid.”
Dit wordt bevestigd door onderzoeken van het kenniscentrum voor verkeer en infrastructuur CROW en de ANWB. Ook daarin worden maximale loopafstanden van 150 meter aangehouden. Het CROW noemt zelfs een afstand van meer dan 100m niet acceptabel. In Roermond liggen bijna alle alternatieve parkeerlocaties verder weg dan deze beide richtlijnen. Zelfs voor de bewoners van de straten die het dichtst bij een dergelijke parkeergelegenheid liggen kan niet voldaan worden aan de meest ruime richtlijn.

13-09-2016

Via dichtbij.nl heeft wethouder Raja Fick gereageerd op bovenstaande tekst

Blijkens dichtbij.nl is wethouder Raja Fick van mening dat de door Ruimte geciteerde acceptabele loopafstanden geen betrekking hebben op maximale afstanden maar op gemiddelden.
Hoe deze wonderlijke redenatie tot stand komt is ons niet duidelijk. In beide publicaties komt het woord gemiddeld niet voor. Wie het weet mag het zeggen.

Ter verduidelijking zijn de betreffende tabellen onderstaand weergegeven. Het spreekt overigens voor zich dat de genoemde afstanden geen harde grenzen zijn. Ook andere factoren spelen nog een rol.  Zo zal de kwaliteit van de looproute ook enigzins van invloed zijn. In een aangename loopomgeving accepteert men immers langere loopafstanden, een onplezierige looproute of de oversteek van een barriere zoals een tunnel verkort daarentegen de acceptabele loopafstanden. Blijkens andere onderzoeken wordt echter, binnen de Nederlandse verhoudingen, het effect daarvan, in positieve en negatieve zin, beperkt tot enkele tientallen meters.

anwb-tabel-parkeren Tabel 4 Onderzoek ANWB

 pub-182-crow-dd-2008

Tabel 7 Basis voor parkeernormering 2008 Publicatie 182 CROW


17-09-2016

ruimtelijk-21-3

Het septembernummer van 2016 is verzonden naar de drukker.
Met de verspreiding zal, naar verwachting, in het weekend van 24 september gestart worden.

In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • Van studie naar studio met o.a. de Paradisschool en de Graasj.
 • Stad aan het water.
 • Tussen Kloosterwandplein en Munsterplein.
 • De graftombe in de Munsterkerk, Het zijn eigenlijk standbeelden.

Berichten en meer…


15 september 2016

Ruimte dient handhavingsverzoek in voor illegale reclameobjecten

pand-6-kleinIn het begin van 2016 heeft het college besloten in te stemmen met het traject “Herijking Reclamebeleid”.
Als onderdeel van dit traject werden 3 scenario’s gedefinieerd en voorgelegd aan ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroeperingen. Sindsdien heerst er stilte rond dit onderwerp. Het aantal illegale reclame objecten neemt echter nog steeds toe.
Teneinde nogmaals de aandacht te vestigen op de wildgroei heeft Ruimte een handhavingsverzoek ingediend voor 14 opvallende objecten welke in strijd met de nota “Reclamebeleid” zijn aangebracht binnen de grenzen van het beschermd stadgezicht.
De inhoud van ons handhavingsverzoek kunt u >>>>hier<<<< lezen.

 

 

 

 


8 september 2016

Ruimte naar rechter om het Commandantshuis

Commandantshuis oud

interieur-commandantshuis-jpg

Stichting Ruimte is op 7 september j.l. bij de Roermondse rechtbank in beroep gegaan tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de panden Markt 35 en Varkensmarkt 1. De twee panden worden verbouwd tot één winkelruimte voor een filiaal van de Zweedse modeketen H&M.
Ruimte juicht toe dat de panden weer bij elkaar worden gevoegd en dat daarmee de situatie van vóór 1871 wordt hersteld. Een andere positieve ontwikkeling is dat de koetspoort die er oorspronkelijk was, weer terugkomt. Helaas is dat het enige goede nieuws, want op de kelders en enkele zijwanden na wordt het pand bijna volledig gesloopt. Het weinige dat van het interieur blijft staan, wordt opgeslagen of verdwijnt achter systeemwanden of verlaagde plafonds, terwijl een fraai hardstenen rococo-element dat afkomstig is van het pand, blijft liggen waar het al jaren ligt: in de tuin van het Cuypershuis.
Wat er straks wordt gerealiseerd, doet volgens Ruimte geen recht aan het grote monumentale belang van dit ‘Groote Huys aan de Marckt’ dat na de stadsbrand van 1665 werd gebouwd en een van de aanzienlijkste patriciërswoningen van de stad was. Het wordt wel het ‘Commandantshuis’ genoemd, omdat het ook diende als woning van de commandant van het in Roermond gelegerde garnizoen. Cartoonist Louis Raemaekers, misschien wel de beroemdste Roermondenaar aller tijden, werd in dit huis geboren.
We staan niet helemaal alleen. In de door Buro4 opgestelde cultuurhistorische analyse wordt het monumentale belang van het pand onderstreept en in het zogenoemde ‘monumentenoverleg’ kreeg het pleidooi van Ruimte om de fraaie deurlatei te herplaatsen unaniem steun van alle daarin vertegenwoordigde Roermondse erfgoedclubs. De gemeente echter, die krachtens de monumentenwet op moet treden als hoeder van het Beschermde Stadsgezicht, laat het helaas afweten en maakt een andere afweging. Ook nu weer. Het beroepschrift kunt u >>>>hier<<<< lezen.


5-07-2016

Arloflat zonder reclame.

Arlo

Sinds 1990 werd de Arloflat gesierd door reclame-uitingen. Deze objecten waren echter sinds 2005 meer niet in overeenstemming met het vastgestelde reclamebeleid en bovendien ontbrak de vereiste omgevingsvergunning. Volgens het reclamebeleid kunnen reclame-uitingen alleen aan een gebouw aangebracht worden als in dat gebouw activiteiten worden uitgevoerd waarop de reclame betrekking heeft. Aangezien in de Arloflat geen vestiging van Sijben en evenmin van AEGON gevestigd was stonden ze er dus in strijd met het vastgestelde beleid.

Op 12 oktober 2015 diende de VvE Arlo een verzoek in om de huidige reclame uitingen te mogen vervangen. Hieraan heeft het college dus nu geen medewerking meer verleend.


16-06-2016

Nieuw boek: Vrijveld in Beeld

Vrijveld in Beeld

Over de Roermondse wijk ’t Vrijveld is het boek ‘Vrijveld in Beeld’ uitgebracht. De wijk achter het station is een van de oudste stadsdelen buiten de centrumring van Roermond. De geschiedenis van dit gebied gaat echter nog vele eeuwen verder terug.
Het boek ‘Vrijveld in Beeld’ laat deze wijk door de eeuwen zien, met verhalen en heel veel beelden, in maar liefst 160 kleurrijke pagina’s. Een uniek en indrukwekkend boek dat op grote belangstelling kan rekenen van mensen uit Roermond en ver daarbuiten. Vanuit historisch, architectonisch en maatschappelijk oogpunt is dit boek zeker niet te missen.
In het boek zijn bijvoorbeeld tekeningen van Jos Cuijpers en Frans Dupont te vinden van de oorspronkelijke uitbreidingsplannen van de Roermond begin vorige eeuw, verhalen over de oorlogsjaren en beelden uit de ontwikkelingen in de decennia daarna. Portretten, verhalen en veel aansprekend beeldmateriaal.
Ook vandaag de dag is de wijk nog volop in ontwikkeling. Enkele jaren geleden is het Stationspark gebouwd en recent is daar tegenover als toonvoorbeeld van burgerparticipatie een nieuw trapveld aangelegd. Wellicht dat in de komende jaren er ook ontwikkeling ontstaat op het leegstaande Yageo-terrein (voormalig Philips).
De beelden zijn verzameld uit gemeente-archieven, Limburgs Museum en enkele privécollecties. Ter ere van het 30 jarig bestaan van Buurtvereniging ’t Vrijveld is dit exclusieve boek via de website te bestellen voor € 17,- voor leden van de Buurtvereniging ’t Vrijveld en € 20,- voor overige geïnteresseerden.

Bestel het boek nu op www.vrijveld.nl. Het is direct uit voorraad leverbaar.


25-03-2016

1_Ruimtelijk 2016-2Ruimtelijk jaargang-21-nr-2--page-001

Het juninummer van 2016 is verzonden naar de drukker.  Ruimtelijk is ook nu weer 20 pagina’s dik.
Met de verspreiding zal, naar verwachting, in de 4e week van juni gestart worden.

In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • De toekomst van de Roermondse binnenstad.
 • Duurzaamheid moet je zien.
 • Facelift stations tunnel.
 • Stad aan het water.
 • Het Beggardenklooster wordt weer bewoond.
 • Grafmonumenten “het leeft niet”.

Berichten en meer…


16-04-2016

Plannen voor opknapbeurt stationstunnel liggen ter inzage.

Verbeterplan tunnel

 De gemeente gaat investeren in het verbeteren van de entree van de binnenstad via de stationstunnel. De opknapbeurt voor de tunnel maakt onderdeel uit van de opknapbeurt van het hele Stationsgebied, dat een metamorfose moet ondergaan.
Het is de bedoeling dat de entree van de binnenstad verfraaid wordt en dat de mensen zich veiliger voelen als ze van de tunnel gebruik maken.
Het plan ligt momenteel ter inzage. Tot 29 april is het nog mogelijk om een zienswijze in te dienen. (foto: stadslab Roermond).

Door >>>>hier<<<<< te klikken kunt u het verbeterplan inzien.


26-03-2016

Ruimte dient zienswijze in m.b.t. bouwplan Loesbleik

Familiehotel Loesbleik

De Stichting Ruimte ziet zich genoodzaakt een zienswijze in te dienen omdat in de ontwerpbeschikking voor de bouw van een hotel met appartementen onze doelstellingen in het geding zijn. De stichting heeft namelijk ten doel: het behouden en verbeteren van het historisch gegroeide karakter van de stad Roermond en haar “eigen” aardigheden. Bovendien wil de stichting de culturele architectonische en landschappelijke kwaliteiten van Roermond en zijn regio (euregio) bevorderen met name vanuit historisch perspectief.

We betreuren het dat we dit weer moeten doen door deze formele weg te bewandelen. Het was ons liever geweest als onze reactie gevraagd was in een eerdere fase van planontwikkeling. We dringen er dan ook bij de gemeente op aan om haast te maken met  het realiseren van de doelstellingen van de ‘participatiemaatschappij’ ook op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

U kunt de complete zienswijze inclusief bijlagen >>>>hier<<<<< inzien.


25-03-2016

Ruimtelijk 1-2016

Het maartnummer van 2016 is verzonden naar de drukker.  Ruimtelijk is nu 20 pagina’s dik met als extra een historische stadsplattegrond. Met de verspreiding zal, naar verwachting, in de 1e week van april gestart worden.

In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • Het commandantshuis
 • Verborgen plekjes in de oude stad
 • Roermond twee eeuwen geleden
 • Achtergevels in het beschermd stadsgezicht
 • Roermondse cityvorming in de jaren 70
 • Roermond op weg naar 2030

Berichten en meer…


24 – 2 -2016

Het Commandantshuis en H&M

De stichting Ruimte is teleurgesteld in de huidige plannen voor de verbouwing van de panden Markt 35 en Varkensmarkt 1. Het betreft de twee panden die in de toekomst onderdak gaan bieden aan een nieuwe vestiging van modeketen H&M.De twee panden zijn nu van elkaar gescheiden, maar vormden tot 1871 een eenheid. Stichting Ruimte betreurt dat in de huidige plannen niet meer wordt gedaan om dit voormalige stadspaleis zijn oude grandeur en statige uitstraling terug te geven.

Commandantshuis oud

De stichting is blij dat de oorspronkelijke eenheid van het pand wordt hersteld, en dat ook de oude koetspoort terugkomt. Daar staat echter tegenover dat de hardstenen vensters verdwijnen, dat er op het achterterrein een groot bouwvolume is gepland, en dat intern diverse waardevolle elementen (stucwerk, balken, trap, schouwen) worden verwijderd of aan het oog worden onttrokken.

nieuwe plan comandantshuis

Ruimte betreurt vooral dat de fraaie centrale toegang met hardstenen omlijsting in rococo-stijl niet wordt herplaatst. Tijdens het meest recente Monumentenoverleg, waarin alle cultuur-historische organisaties in Roermond zitting hebben, werd dit door alle deelnemers een gemiste kans genoemd.

Meer info over de historie van het pand vindt je >>>>hier<<<<.

Voorzitter Dennis Janssen van Ruimte schreef de volgende brief aan de directeur van Dela Vastgoed, in Eindhoven:

 

Geachte heer Hendriksen,

Uw initiatief om Markt 35 en Varkensmarkt 1 te herbestemmen en de twee panden weer een geheel te maken deed bij velen de hoop herleven dat een groots monument van ‘zeer hoge cultuurhistorische waarde’ weer iets van zijn grandeur zou terugkrijgen. Teleurstelling alom toen bleek dat u in eerste instantie geen belangstelling had voor de ‘hoge bouwhistorische  en architectonische waarde’  van dit 17-e eeuwse ‘Groote Huis aan de Marckt’. En dat u al helemaal niet erover dacht daarvan iets terug te brengen of zichtbaar te maken. Een cultuurhistorische analyse en waardestelling was nodig om u op andere gedachten te brengen. Ten minste een beetje. Het zij zo. Het winkelconcept van H&M is natuurlijk nooit bedoeld om Roermond beter door te geven aan komende generaties. Maar de stichting Ruimte en onze achterban is dat wel een zorg. Vandaar dat we uw aandacht vragen voor het volgende:

De voorgevel vertoont in de laatste opzet meer eenheid door de spreiding van de drie dakkapellen over het hele dak en het weer gelijk maken van acht van de negen vensters op de eerst verdieping. Daar zijn we blij mee. Maar het ontwerp van de winkelpui op de begane grond is nog beslist onvoldoende om de voorgevel iets terug te geven van de monumentale luister van voor 1871 toen het pand in tweeën gesplitst werd. De zeven met hardsteen omlijste vensters komen niet terug en slechts een van de twee meest beeldbepalende elementen in de voorgevel, namelijk de koetspoort, komt terug terwijl de rococodeur zeker zo belangrijk is. De voorname 18e-eeuwse uitstraling van dit pand aan de straatzijde is pas compleet als niet alleen de geblokte koetspoort terugkeert maar ook de sierlijke deur. We hopen dat u, als initiatiefnemer van deze herbestemming, dit wil heroverwegen. Duizenden liefhebbers en kenners van de stad Roermond zullen u hiervoor zeer erkentelijk zijn.

Afgelopen maandagmiddag vond tijdens het honderdtwintigste tweemaandelijkse Monumenten Overleg met de wethouder op het stadhuis een presentatie plaats van de plannen voor de H&M winkel. In dit overleg zijn alle particuliere instellingen en organisaties op cultuurhistorisch erfgoed gebied in deze stad vertegenwoordigd. De deelnemers aan dit overleg kwamen spontaan en unaniem tot de conclusie dat het niet terugplaatsen van de rococodeur een gemiste kans zou zijn. En dat het maar de vraag is of zich zo’n kans ooit nog eens voordoet en wanneer. We hopen dus op begrip van uw kant en wijzen u erop dat dit pand met rococodeur alleen maar meer allure krijgt en dat dit voor de waarde van het vastgoed en de omzet van de H&M winkel geen nadelige gevolgen hoeft te hebben. Integendeel.

Graag tot toelichting bereid,

met vriendelijke groet,

Dennis Janssen,

voorzitter Stichting Ruimte Roermond


27 -1-2016

È finita

Oplegger Dux 14-01-2016 È finita

Vandaag heeft de gemeente de eerste stap gezet naar een nieuw reclamebeleid.

Wethouder Fick-Moussaoui, Wethouder voor ruimte, infrastructuur, milieu en natuur heeft vanmiddag een gesprek gehad met de eigenaar van hotel Dux. Het gevolg hiervan is dat de inwoners en bezoekers van Roermond nog slechts enkele dagen van de oplegger kunnen genieten. Maandag 1 februari wordt hij weggesleept.


21-1-2016

NIEUW RECLAMEBELEID

Reclameborden

Steeds meer mensen vinden dat de enorm toegenomen hoeveelheid reclame afbreuk doet aan het straatbeeld. Daarnaast worden de borden, surfzeilen, windmasters en andere reclame-uitingen als een vervelende sta-in-de-weg ervaren.
Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Roermond heeft gehouden onder bewoners, bezoekers en ondernemers in de binnenstad. De conclusie is dat er iets moet veranderen: het reclamebeleid wordt daarom opnieuw onder de loep genomen.
Over welke kant dat moet opgaan kan je zelf een bijdrage leveren. Er is een aantal scenario’s ontwikkeld, waar je op kan stemmen door middel van een online enquête. Deze enquête en verdere info vind je hier:
http://www.roermond.nl/Reclamebeleid?highlight=reclamebeleid


17-1-2016

Hotel Dux lokt nu de Italianen naar Roermond.

Oplegger Dux 14-01-2016

Het heeft een paar dagen geduurd maar hij is “Terug van weggeweest”. Het vertrouwde beeld van de toekomstige locatie van het hotel aan de Loesbleik is weer hersteld.


18-12-2015

Het decembernummer van Ruimtelijk 2015 is weer gereed.

Omslag 20-4

Het decembernummer van 2015 is klaar.  Met de verspreiding zal naar verwachting in het komende weekend gestart worden. In dit nummer o.a. aandacht voor:

 • Vesting Roermond
 • Aanprijzing boek
 • Het stadspark in ontwikkeling
 • Mysterieuze knopen
 • Bomen zijn belangrijk

Berichten en meer…


30-11-2015

Het falende reclamebeleid van de gemeente Roermond (in de binnenstad en ver daarbuiten).

Het reclamebeleid van de gemeente Roermond is vastgelegd in de Nota Reclamebeleid.  Deze kunt u >>>>hier<<<< inzien.

In deze nota zijn een aantal algemene criteria en objectgerichte criteria vastgesteld. Ook is er een excessenregeling waaraan reclame-uitingen moeten voldoen.

De eerste regel van de algemene criteria luidt: Er bestaat een direct verband tussen de reclame-uiting en de activiteiten die ter plaatse worden ontplooid. De belangrijkste regel t.a.v. excessen luidt: Indien een reclame-uiting -of voorstel daarvoor- een ernstige ontsiering van het gevelbeeld op zich en/of in relatie tot zijn belendingen, c.q. omgeving vormt, dan is deze reclame-uiting niet mogelijk. In de nota reclamebeleid 2010 is bovendien aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan. (zie pag 7).

Ondanks het grote aantal regels waaraan voldaan moet worden lijkt het aantal reclame-uitingen echter steeds meer toe te nemen. Een voorbeeld daarvan ziet u op de onderstaande foto. Deze is gemaakt op  de toekomstige locatie van het hotel aan de Loesbleik, aan de rand van het beschermde stadsgezicht. Hoewel in de nota reclamebeleid 2015 is aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan (zie pag 7) worden deze blijkbaar toch toegestaan.

Graag willen wij het college van dienst zijn bij het zoeken naar mogelijkheden om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen en zetten de (on-)mogelijkheden  via onze argumenten >>>>hier op een rij<<<<<. Daarbij richten wij onze aandacht vooral op de oplegger op Loesbleik.

Een discussie over dit onderwerp is te volgen op onze Facebookpagina.

Reclame DUX


25-09-2015

Wereldberoemd Roermonds graf verwerkt in stripverhaal.

Wie aan monumentaal Roermond denkt, denkt al gauw aan de Munsterkerk, de kiosk of het stadhuis. Roermond biedt echter nog veel meer monumentaal erfgoed, dat niet altijd even goed te vinden is. Zo ligt in de Roermondse wijk Kapel in het Zand een monumentale begraafplaats. Deze dodenakker stamt uit 1785 en is de een-na-oudste begraafplaats van Nederland. De begraafplaats,  in de volksmond ook wel ‘Den Aaije Kirkhaof’ genoemd, is de afgelopen jaren flink opgeknapt. De afgelopen vijf jaar zijn er verschillende bekende objecten en graven op de dodenakker gerenoveerd, waaronder de ommuring, het lijkenhuisje, het graf van zouaaf Kuppers, het graf van Piërre Cuypers en het Graf met de Handjes. Dit laatste graf is ongetwijfeld het meest beroemde graf. Het graf, waarbij een katholieke jonkvrouw en een protestante kolonel, toch met elkaar verbonden blijven door middel van twee handjes, trekt toeristen van heinde en verre en stond ook op de voorpagina van het Amerikaanse maandblad ‘Time’. Het Graf met de Handjes is zelfs vertegenwoordigd in de stripwereld. Het monument is samen met de Munsterkerk verwerkt in een strip van Donald Duck. Om maar even aan te tonen hoe trots Donald op Limburg is……..

Donald

donaldlimburg


22 september 2015

Manege Thuserhof: gemeente Roermond moest al zeven keer een dwangsom betalen

Roermond-Thuserhof_verkleind

Bezwaren die betrekking hebben op de manege aan Thuserhof worden door de gemeente structureel te laat behandeld. Van de veertien bezwaren en verzoeken die sinds maart 2013 door de bezwaarmakers tegen de manege zijn ingediend, werden er slechts vier binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld. Door het te laat reageren werd de gemeente inmiddels al zeven keer gedwongen tot het betalen van een dwangsom. Dat blijkt uit een overzicht van de gevoerde procedures over de manege, dat op verzoek van de Stichting Ruimte door de bezwaarmakers is opgesteld.

Sinds 2009 hebben burgers in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Dit is geregeld in de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen”.
Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een zogenoemde beslistermijn van zes of acht weken waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. In bepaalde gevallen kan deze termijn worden verlengd tot twaalf of zestien weken. Als er dan nog geen voor beroep vatbare beslissing is genomen kunnen de indieners de gemeente in gebreke stellen. Daardoor wordt de termijn nogmaals met twee weken verlengd. De gemeente heeft dan dus in totaal veertien of achttien weken de tijd gehad om op het verzoek of bezwaar te reageren. Zodra deze laatste termijn overschreden wordt, is de gemeente een dwangsom verschuldigd. Daarnaast kan de indiener bij het uitblijven van een reactie een besluit afdwingen via de rechter.
Dat de bezwaren en verzoeken in relatie tot de bouw van de manege zo traag worden behandeld, is opmerkelijk omdat ze grotendeels betrekking hebben op relatief eenvoudige kwesties. De handhavingverzoeken hadden o.a. betrekking op het zonder vergunning stallen van paarden in containers, het zonder vergunning plaatsen van containers, het gebruik van de manege als hondenschool, het zonder vergunning stallen van caravans en het niet afronden van het landschapsplan.

Door het te laat reageren moest de gemeente Roermond inmiddels al 3480 euro aan dwangsommen betalen. Overigens kwam daar meestal een aanmaning aan te pas en werd er doorgaans pas een of twee maanden na deze aanmaning uitbetaald.

Voor de plaatsing hebben we de gemeente om een reactie gevraagd. Deze is onderstaand weergegeven.

Nadat een handhavingsverzoek is ontvangen vinden er controles plaats om vast te stellen of er sprake is van een strijdige situatie. Het kan dat er naar aanleiding van deze controle nader onderzoek noodzakelijk is. Vervolgens moet de mogelijk overtreder in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen.
Het zorgvuldig doorlopen van deze procedure kan leiden tot het overschrijden van de beslistermijn.
Ieder handhavingsverzoek wordt op dezelfde wijze behandeld, dit beleid is vastgelegd in de Uitvoeringsnota integraal toezicht en handhaving gemeente Roermond.


21 september 2015

Zoek de verschillen.

OP 22 april 2015 heeft het college besloten de bewegwijzering voor fietsers naar het stadskantoor te inventariseren en waar nodig verbeteringen aan laten brengen. Blijkbaar zijn er geen grote tekortkomingen vastgesteld door de deskundigen. Er is immers nog niet veel veranderd.
stadhuis oud-nieuw
Oud —-> Nieuw
Kruispunt
Oud —-> Nieuw
lift

Oud —-> Nieuw

Roltrappen oud - nieuw

Oud —-> nieuw

Markt oud - nieuw

Oud —–> Nieuw


10 september 2015

Kunst en ambacht tijdens open monumentendagen

Stichting Ruimte presenteert zich zaterdag 12 september tijdens Open Monumentendag in de kathedraal. Quint Lommen geeft dan aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over zijn restauratie van het Christoffelbeeld in 1985 (foto)

foto Quint

De aandacht voor deze restauratie past bij het thema van de 29e Open Monumentendagen: Kunst en Ambacht. Behalve de gebruikelijke openstellingen van de grote rijksmonumenten bevat de 29e editie van Monumentendag daarom (maar alleen op de zaterdag) verschillende bijzondere demonstraties in het kader van dit thema. De demonstraties worden gehouden op verschillende locaties, verspreid door de stad. Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de ‘oude ambachten’ maar wordt ook getoond wat ambachtelijk werken vandaag de dag inhoudt. Demonstraties op zaterdag 12 september: Wilhelminasingel In de Cattentoren geeft Ton Lupak van restauratie-atelier Restaura uitleg over de beide laatste glasvondsten die in Roermond werden gedaan Abdijhof Demonstraties door leerlingen van de afdeling Elektro- en Metaaltechniek van Niekée. Jesuïtenstraat 9 (Koetshuis) Demonstraties door leerlingen van Niekée afdeling Art en Design (i.sm. Gilde Opleidingen), afdeling ‘Grafimedia’ en ‘Dienstverlening en Commercie’. Heilige Geeststraat Demonstraties door couturier Johnn van Dijk (H. Geeststraat 5), beeldhouwer Frans Jansen en glas-in-lood werken door Tiffany Shop Wim (H. Geeststraat 8) Lindanusstraat 12 Glaskunstenares Helma Brassé demonstreert de glas in lood techniek en het brandschilderen in het geboortehuis van glazenier Joep Nicolas. Wilhelminasingel 67 Bij Galerie Dick & Mariska van Wijk, gevestigd in het voormalige atelier van Joep Nicolas, wordt uitleg gegeven over de techniek en het werk van deze kunstenaar. Tevens geeft beeldhouwer Dick van Wijk demonstraties en uitleg over het werken met brons. Neerstraat 11-13 In de bibliotheek/historiehuis geeft Mariëlle Jereskens demonstraties kalligraferen. Harrie Knoors laat zien hoe boekbinden in zijn werk gaat en ook portretschilderes Gerda van Gijzel geeft hier acte de présence. Brugstraat 2A Marco van Hoof van Schoenmakerij Handmates geeft demonstraties schoenen produceren en repareren. Schuitenberg 17 Bij Potterie Camac Machi geeft Maarten Damen demonstraties pottenbakken. Grote Kerkstraat In de Rattentoren toont Meta van Appeven poppenspel én het maken van poppen. Ook worden daar verhalen verteld door Ton Hensen. Pierre Cuypersstraat 1 In het Cuypershuis is restauratie-atelier Tim Schoenmakers aanwezig. Hij adviseert over de restauratie en conservatie van het interieur van monumenten.


30 juli 2015

Provincie tikt de gemeente op de vingers.

artists_impression Hotel

Omdat het bouwplan voor de Loesbleik volgens ons ook indruist tegen het provinciale beleid en de provinciale regels, en er derhalve ook een provinciaal belang in het geding is, hebben wij het College van Gedeputeerde Staten onlangs geattendeerd op de bouwplannen en hun verzocht een zienswijze in te dienen. Aan dit verzoek heeft GS gevolg gegeven. Uit deze zienswijze blijkt dat er het e.e.a. mis is met de ontwerp-omgevingsvergunning. Zo ontbreekt een marktanalyse, is een onderzoek naar de mogelijkheid van herbestemming van leegstaande monumentale of beeldbepalende panden niet te vinden in de onderbouwing en ontbreekt een verwijzing naar het nieuwe provinciaal beleid in verband met  duurzame verstedelijking. Als klap op de vuurpijl geeft de gemeente zelfs aan dat het plan in het kader van het vooroverleg is beoordeeld door de provincie en dat de provinciale belangen goed en volwaardig zijn afgewogen. Niets blijkt echter minder waar. Het plan is nooit voor vooroverleg aangeboden. Omdat wij graag kennis wilden nemen van de argumenten van GS verzochten wij een aantal ambtelijke medewerkers van de gemeentelijke afdeling Plannen en Projecten ons een afschrift van dit openbare stuk toe te sturen. Er bleek echter niemand bereid aan ons verzoek te voldoen. Wij werden vriendelijk verzocht een verzoek in te dienen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur en/of het stuk bij de provincie op te vragen. Nadat we een vijftal gemeente-ambtenaren gesproken hadden maakten wij gebruik van de laatst genoemde mogelijkheid en een uur later was het stuk in ons bezit. Wellicht is de inhoud van de provinciale zienswijze de reden waarom het ambtenarenapparaat niet erg toeschietelijk was. Wilt u de gehele tekst van de provinciale zienswijze lezen klik dan >>>>hier<<<<.


11 juli 2015

Ruimte tegen bouw hotel aan Loesbleik

artists_impression Hotel

Stichting Ruimte is het niet eens met de voorgenomen bouw van een hotel aan de Loesbleik. We zijn niet tegen een verdere ontwikkeling van deze plek, maar menen dat dit op deze kenmerkende locatie tussen de beschermde stadsgezichten van de binnenstad en Voorstad Sint-Jacob terughoudender zou moeten gebeuren dan nu het geval is. Behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten zouden daarbij voorop moeten staan. En dan zowel wat betreft de historische bebouwing als wat betreft de ‘zeer beeldbepalende bomen’ – zoals het college van burgemeester en wethouders de bomen zelf noemt in het startbesluit. Het plan heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat enkele of alle 60 jaar oude bomen aan de oever van de Roer moeten verdwijnen, dat de mensen in de Voorstad rechtstreeks op het gebouw uitkijken en dat ook de bever zich moet aanpassen. De kwestie van het hotel moet gezien worden in een breder verband. De monumentenstad Roermond kampt met een alarmerende leegstand van gebouwen, waaronder monumentale en beeldbepalende gebouwen. Wij zijn van mening dat voordat er gebouwd gaat worden, eerst moet worden gezocht naar mogelijkheden van herbestemming van deze gebouwen. Er moet dus een samenhangend beleid komen waarbij herbenutting, herbouw en nieuwbouw tegen elkaar afgezet worden.

Loesbleik oudLoesbleik nieuw

In die opvatting worden we gesteund door de provinciale Omgevingsverordening Limburg, die eerder dit jaar van kracht werd. Daarin staat letterlijk dat voordat er nieuwbouw kan plaatsvinden “de mogelijkheden van herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen” moeten worden onderzocht. Dat gaat verder dan de regeling in de wet. Schrijft de wettelijke regeling voor dat voor nieuwe functies of nieuwbouw eerst gezocht moet worden in bestaand stedelijk gebied, de provincie breidt dit uit naar bestaande gebouwen. Daarmee legt de provincie een duidelijke opdracht neer voor de gemeentebesturen gezamenlijk en ieder gemeentebestuur afzonderlijk: maak leegstandbeleid. In de ruimtelijke onderbouwing van de plannen aan de Loesbleik, ontbreekt een dergelijke toets. Omdat het bouwplan voor de Loesbleik volgens ons indruist tegen het provinciaal beleid en de provinciale regels, en er derhalve ook een provinciaal belang in het geding is, heeft Stichting Ruimte inmiddels het College van Gedeputeerde Staten geattendeerd op de bouwplannen aan de Loesbleik. Tevens is aan GS verzocht om een zienswijze in te dienen bij het Roermondse stadsbestuur. Ruimte zal deze week ook zelf een zienswijze indienen. De gemeente Roermond is het overigens niet eens met onze lezing van de nieuwe regels. Volgens de gemeente heeft de nieuwe regelgeving slechts betrekking op uitbreidingslocaties, en niet op inbreidingslocaties als de Loesbleik. Eerder meldden we al dat wij een zogenoemde zienswijze gingen indienen tegen de voorgenomen bouw.  Deze is op 10 juli verzonden aan het college. De complete tekst kunt u >>>>hier<<<< nalezen.


3 juli 2015

Ruimte-keurmerk voor het Arresthuis en het Wonen Limburg Huis

Tijdens de architectuurdag van 20 juni werd het “Ruimte-Keurmerk” uitgereikt aan de directie van het Wonen Limburg Huis (Woningcorporatie Limburg) en het Arresthuis. Daarmee werd een oude traditie in ere hersteld: tussen 1998 en 2007 viel die eer te beurt aan dertien panden. Het keurmerk, bestaande uit een schildje en een oorkonde, is een prijs waarmee initiatieven van particulieren of instellingen worden beloond die bijdragen aan het stadsschoon. Kijk >>>>hier<<<< welke panden eerder al het keurmerk kregen. Op de foto’s reikt voorzitter Dennis Janssen de oorkondes uit aan directeur Rob Polman van het Arresthuis en directeur Bas Sievert van Woningcorporatie Limburgdirecteur Rob Polman van het Arresthuis en directeur Bas Sievert van Woningcorporatie Limburg.

arresthuis

woning

Daarbij werden de volgende motivaties gegeven. Het Arresthuis Voor de stichting Ruimte was het al in 2011 al bij de oplevering duidelijk dat er voldoende aanleiding was om een Ruimte keurmerk te verlenen aan de opdrachtgever Luiten- van der Valk Monumentenbeheer. De transformatie van gevangenis naar hotel heeft het oude gebouw goed gedaan en dat is ook meteen een compliment voor architectenbureau Engelman dat deze klus zorgvuldig heeft geklaard. Want zowel binnen als buiten zijn bij de omvorming van het huis van bewaring tot hotel de kenmerken van de gevangenis behouden gebleven. De tralies voor de ramen zijn wat de buitenkant betreft natuurlijk het meest opvallende element dat gehandhaafd is. Maar ook het laten staan van de gevangenismuren rond het gevangenisterrein herinnert nog aan de vorige functie. Binnen is de gietijzeren constructie van de galerieën in de centrale hal onaangetast gebleven evenals de ijzeren deuren, de natuurstenen fonteintjes op de gang en zoveel mogelijk de gewelfde plafonds van de cellen. Met deze transformatie van het oude huis van Arrest in een comfortabel hotel is een belangrijke bijdrage geleverd aan het zichtbaar houden van de geschiedenis van de stad Roermond als hoofdstad van het Overkwartier met zijn hoofdstedelijke instellingen als een rechtbank en een huis van arrest. Het Wonen Limburg Huis Woningcorporatie Wonen Limburg heeft als opdrachtgever van het Wonen Limburg Huis een meer dan geslaagde poging gedaan om de oude meelfabriek uit 1870 en verbouwd in 1905, een nieuwe toekomst te geven. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor het zogenaamde ‘ doos in doos’ concept. In het gebouw is als het ware een glazen doos opgetrokken. Op deze wijze werd de historische erfenis van het gebouw behouden en bleven de oorspronkelijke gevels zichtbaar en intact. Maar het leverde ook een thermische schil op die er voor zorgt dat het gebouw bijna volledig energiekosten neutraal is en zo in aanmerking kwam voor een A-plus label. Het was architecten bureau Satijnplus dat dit concept heeft uitgewerkt voor het gebouw van zes verdiepingen. Ook binnen de doos constructie ziet het gebouw er bijzonder uit omdat er is gekozen voor een binnenhuisarchitectuur die gebaseerd is op de inrichting van een woonhuis. Niet vreemd natuurlijk als men bedenkt dat de opdrachtgever een woningcorporatie is. Er is een leefkeuken, er zijn woonkamers, werkkamers en vergader-en brainstormplekken. Alleen slaapkamers ontbreken. Op een zijgevel van een belendend pand aan de Singel zijn de logo’s en namen aangebracht van alle bedrijven die in de loop der tijden in het industrieel complex waren ondergebracht. In de voortuin herinneren beplanting en spoorrails aan de spoorlijn die ooit bepalend was voor de locatiekeuze van het fabrieksgebouw. Nog een verrassend extra is terug te vinden in het lagere gedeelte van de fabriek dat half afgebroken was. Daar is op de eerste verdieping een vlindertuin aangelegd die via een wenteltrap op het binnenterrein te bereiken is. Deze herbestemming van een overgeleverd gebouw is zeer geslaagd en een verrijking van het bouwkundig erfgoed van de stad Roermond uit de tijd van de industriële revolutie. Een Ruimte keurmerk is dan ook op zijn plaats.


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer.

Webshop Groot %w


In onze webshop kunt U zich eenvoudig aanmelden als donateur.

U kunt hier ook een verzamel-CD met alle jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.

Een gratis proefnummer bestellen is nu ook mogelijk.

Door op het plaatje te klikken gaat u automatisch naar onze webshop.

gratis proefnummer 1


2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van ons bestuur en de redactie zijn wij op zoek naar:

– adviseurs

– bestuursleden

– redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst. Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470 U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.


Hit Counter provided by orange county divorce attorney