Home

 
Stichting Ruimte
Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond

30-04-2017

Dolf Wong overleden

Onlangs vernamen wij dat kunstenaar Dolf Wong op 95 jarige leeftijd is overleden.

DolfWong_in_actie

De beelden van Wong zijn in Roermond en omstreken bekend. In Roermond was hij met name bekend van o.a. de fontein op het Munsterplein. Een van zijn bekendste werken “Het meisje met de meeuwen”  werd nadat het in verval was geraakt in ere hersteld en geplaatst op de rotonde bij het Roercenter. Wong was tot op hoge leeftijd actief. Hij werkte bijvoorbeeld actief mee aan het herstel van zijn kunstwerk Onze stichting werkte hierbij nauw met hem samen. Dolf Wong wordt op dinsdag 2 mei  herdacht in Herten.


30-04-2017

Voormalige melkfabriek

De Stichting Ruimte heeft bij de gemeente Roermond een verzoek ingediend om het pand aan de Prins Bernhardstraat 43, beter bekend als de voormalige melkfabriek, op de lijst met gemeentelijke monumenten te plaatsen.

Oude melkfabriek

Het pand behoort samen met gebouwen zoals de Stationstunnel, het ECI-turbinegebouw, de Tv-toren en de Maasbrug in de categorie ‘Wederopbouwarchitectuur’, maar geniet ten opzichte van deze gebouwen geen bescherming.
Sinds begin 2014 staat het pand leeg en een snelle invulling van het gebouw ligt momenteel niet voor de hand. We zagen eerder al bij leegstaande gebouwen dat leegstand een gebouw niet ten goede komt en dat een gebouw bouwtechnisch gezien snel achteruit kan gaan zodra het leeg staat. De status van gemeentelijke monument kan sloop van het karakteristieke gebouw voorkomen en maakt het makkelijker om bij herbestemming subsidie te krijgen van de gemeente of de provincie.
Het waardevolle pand uit 1956 bestaat uit twee onderdelen. Aan de straatzijde ligt het kantoorgedeelte, herkenbaar aan de klok tegen de zijgevel, het trappenhuis, de glasverdeling in de gevel, de uitkragende dakrand en de baldakijnachtige ingangspartij. Direct achter het kantoorgebouw liggen de fabriekshallen, die in de ogen van Ruimte onder andere behoudenswaardig zijn vanwege de betonnen tongewelven, de omvang en de ligging ten opzichte van het kantoor. Naast de bouwconstructie is ook de bouwgeschiedenis van het pand langs de IJzeren Rijn interessant

In 2008 heeft Ruimte een verzoek gedaan aan de gemeente om waardevolle panden uit de wederopbouwperiode beter te beschermen. De melkfabriek stond in het overzicht, maar om onbekende reden kreeg toen alleen het kantoorgedeelte de status van gemeentelijk monument, terwijl de bedrijfshallen tot op de dag van vandaag geen enkele vorm van bescherming genieten. Vanwege de leegstand en vanwege mogelijke nieuwe ontwikkelingen heeft Ruimte haar zorg bij de gemeente aangekaart. De gemeente liet in het monumentenoverleg weten dat ze achter het voorstel van Ruimte staat om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Met deze gedachte in het achterhoofd gaan we er dan ook vanuit dat ze onze aanvraag honoreert (JN).


26-03-2017

Maartnummer Ruimtelijk naar de drukker.

Ruimtelijk maart 2017

Het maartnummer van Ruimtelijk is weer verzonden naar de drukker en als alles meezit kan in het weekend van 1 april met de verspreiding gestart worden.
Het heeft deze keer iets langer geduurd maar het is dan ook een extra dik nummer van maar liefst 28 pagina’s.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen

 • Commandantshuis: compromis over voorgevel H&M gesneuveld.
 • Staat de kerktoren in Thorn op instorten?
 • Ruimtelijke procedures hoeven geen ramp te zijn.
 • De fresco’s van de middenstand.
 • Het Munsterplein.
 • Roermond stad aan het water.
 • Collectie Roermond.
 • Ruimte 20 jaar.
 • Berichten en meer…

11-2-2017

Breng Cuypers in beeld!

Crowdfunding

Onlangs is het project “Breng Cuypers in beeld” gestart door het Cuypershuis.  Het project wil de nalatenschap van Pierre in glasnegatieven conserveren zodat deze bewaard blijven voor ons nageslacht.
Om aan voldoende pecunia’s te komen is er een Crowdfunding via de site voordekunst.nl  gestart.
Momenteel staat de teller van deze inzameling op € 6.710,-.  Op verzoek van de provincie is deze actie via de site voordekunst.nl gestart. De provincie doneert 30% van het streefbedrag (€ 10.000)  zodra via de site 70%, dus € 7.000 is bereikt.

Deze € 7.000,00 is op € 290 na bereikt maar dit moet deze maand volgestort zijn om aan de eisen van de Provincie te voldoen zodat zij ook hun aandeel (€ 3.000) beschikbaar stellen.
Weet u nog iemand die een bijdrage wil geven, via de site, om deze inzameling tot een succes te maken?
Bedragen vanaf €10,00 kunen gestort worden via de site Voordekunst.nl. Klik >>>>hier<<<< om te doneren.  U komt dan direct op de goede pagina waar u via bijv Ideal kan doneren.


10-2-2017

Nieuwe bestuursleden Stichting Ruimte

Fons2

Tom Welzen Tom Welzen

Leon Goijen Leon Goijen

Fons Zijlstra uit Roermond is de nieuwe voorzitter van de Stichting Ruimte. Hij volgt Dennis Janssen op, die de afgelopen jaren als interim-voorzitter optrad. Behalve Fons zijn ook Tom Welzen (secretaris) en Leon Goijen toegetreden tot het bestuur van Ruimte.

Chris Roemen heeft het bestuur verlaten. Hij maakt nu weer deel uit van de redactie van ons blad Ruimtelijk.

Fons Zijlstra is een geboren en getogen Roermondenaar. Ondanks zijn bouwkundige achtergrond was hij het grootste gedeelte van zijn werkzame leven actief in het onderwijs en welzijn. Daarnaast bouwde hij een grote bestuurlijke ervaring op in het welzijnswerk, buurtwerk, cultuur en onderwijs.

Ook op gemeentelijk niveau kent hij het klappen van de zweep: hij was actief in de Roermonds politiek van 1998 tot 2010 (Groen Links, Stadspartij Roermond) en was in 2002 gedurende zeven maanden wethouder van welzijn, werk en inkomen, onderwijs en volksgezondheid.

Het monumentaal karakter van Roermond vindt hij een heel belangrijke factor voor de stad. “Voor menig bezoeker van de stad is het een bijzondere ervaring  om door het centrum te kuieren en te genieten van de bijzonder historische gebouwen en gevels. Dat is belangrijk vanuit economisch oogpunt gezien, maar net zo belangrijk voor de inwoners van de stad. Het is daarom belangrijk om dit cultureel erfgoed naar de toekomst zo goed mogelijk te behouden!! Daarvoor wil ik me met alle mensen van de Stichting Ruimte en andere betrokkenen graag inzetten.”


26-01-2017

Behandeling beroepschrift tegen omgevingsvergunning Commandantshuis.

commandantshuis_chris

Vandaag 26 januari 2017 werd bij de rechtbank in Roermond het beroep behandeld van de Stichting Ruimte tegen het verlenen van een omgevingsvergunning door het College van B&W voor verbouwing van Markt 35 en Varkensmarkt 1. Het zogenaamde Commandantshuis. Onze bezwaren hebben met name betrekking op de voorgevel.

Tijdens de zitting heeft de stichting Ruimte daarbij nogmaals het historische belang van het gebouw onderstreept en de daaruit volgende gewenste herinrichting. Nu de voorgevel zijn eenheid terugkrijgt is het zaak om niet alleen de geblokte hardstenen poort met kroonlijst terug te brengen maar ook de rococo voordeur waarvan een kostelijk fragment, namelijk de deurlatei, de sloop der tijden heeft overleefd.
Daarnaast is het volgens Ruimte gewenst om de hardstenen plint van Markt 35 ook door te trekken naar het Varkensmarkt 1 gedeelte zodat het pand niet gaat zweven.

De pleitnota van H&M, het verslag van het overleg met H&M en het beroepschrift van Ruimte en — zijn >>>hier<<< in te zien.

Ook de advocaat van Dela Vastgoed B.V. die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd ten behoeve van winkelketen H&M verklaarde dat er inmiddels overleg tussen Dela Vastgoed B.V. en  Ruimte had plaatsgevonden en dat beide partijen tot een compromis gekomen zijn. Beide partijen zijn het erover eens dat het laatste woord nu is aan de commissie beeldkwaliteit die de twee varianten van dit compromis tegen  het licht moet houden en beoordelen.
Als dit leidt tot een voor Ruimte acceptabelere omgevingsvergunning dan er nu ligt ziet de Stichting af van verder procederen. De pleitnota van haar advokaat is >>>>hier<<<< in te zien.

Ofschoon de gemeentelijke afvaardiging tijdens de zitting voornamelijk zweeg, wijst alles erop dat van die zijde nog de nodige procedurele beletselen opgeworpen gaan worden. Zo zal wellicht blijken dat een behandeling op zeer korte termijn in de beeldkwaliteitscommissie niet mogelijk is omdat er dan eerst opnieuw een omgevingsvergunning  dient te worden aangevraagd.

De rechtbank doet uitspraak op 8 maart 2017.


8-1-2017

(G)een goed idee?

Op 13 december 2016 heeft de gemeente Roermond een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een serre voor het pand Markt 10.

pand-cox-zwart_wit

Huidig aanzicht met luifel.

pand-cox-met-serre

Toekomstig aanzicht met serre.

De vergunning is o.i. in strijd met het bestemmingsplan, met het ter plaatse geldende Beschermd Stadsgezicht en Archeologisch Historische Kern en met het terrassenbeleid.


4-1-2017

Een goed idee ?

doorsteek-2

 

doorsteek-1Naar aanleiding van de discussie over een betere, aantrekkelijkere verbinding vanuit het Outletcentre naar de binnenstad ontstonden wilde plannen met onder meer een voetgangerstunnel.

Wat de huidige verbinding vooral ontbeert is het gevoel van een natuurlijke loop; in de (vanuit de Pastoorswal) als maar smaller wordende Grote Kerkstraat krijgt men (lees: de toerist) het gevoel per ongeluk verkeerd gelopen te zijn. Dat wordt versterkt door het achterterrein van de Marktpanden, die je doen vermoeden ‘verkeerd’ te zijn, ofschoon de oude (nieuw gemetselde!) muur dat enigszins camoufleert.
Het pand Laumen, grotendeels ‘verantwoordelijk’ voor de rommelige en zeker niet monumentale aanblik, is ook aan de Marktzijde een van de minst fraaie panden. Het mooie is echter dat dit pand een zeer brede rooilijn heeft, niet alleen aan de Marktzijde maar vooral ook aan de Grote Kerkstraat.
Als de begane grond (en een gedeelte van de genoemde tuinmuur aan de Grote Kerkstraat) gesloopt zou worden, zou hier een zeer brede en relatief hoge doorgang ontstaan vanuit de Grote Kerkstraat naar de Markt. Men zou, véél meer dan nu geprikkeld worden door een glimp van de Markt en het gemeentehuis vanuit de Grote Kerkstraat. Anderzijds ontstaat er vanuit de Markt een brede, logische doorgang en doorkijk richting Pastoorswal en Outletcentre.
Uiteraard heeft het plan grote impact op het bedoelde pand, maar verstoort geen bodemschatten, stratenpatronen en monumentale panden, hetgeen alle andere plannen waarschijnlijk wél zullen doen.
De kosten van de verbouwing, compensatie en verplaatsing van de commerciële activiteiten (logistiek gezien sowieso wenselijk) zullen veel lager zijn dan tal van andere plannen ter verbetering van de verbinding tussen D.O.C. en de binnenstad.
Ik kan mij trouwens ook voorstellen dat het hele pand vernieuwd of gefacelift wordt, zodat er ook een mooier gevelbeeld op de markt ontstaat, en wellicht ook een waardevoller en duurzamer pand.

Joep Janssens


19-12-2016

Loesbleik hangt weer vol met illegale reclame

Onlangs heeft de raad besloten dat het door haar vastgestelde reclamebeleid niet gehandhaafd wordt. Slimme ondernemers in Roermond maken daar dankbaar gebruik van en er is er een (V. A. te R.) die daarbij de kroon spant. Het heeft een even geduurd maar het vertrouwde beeld van de locatie van het hotel aan de Loesbleik is weer hersteld. Alles hangt weer vol met reclame.

reclame-loesbleik_1

reclame-loesbleik_2


19-12-2016

Stichting Ruimte in gesprek met H&M

commandantshuis_chris

Op 23 november heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van H&M en enkele leden van de Stichting Ruimte. Aanleiding hiervoor is de verbouwing van het voormalige Commandantshuis aan de Markt/Varkensmarkt in Roermond. De twee panden, die tot 1871 één geheel vormden, worden verbouwd tot één geheel en bieden na deze uitgebreide verbouwing huisvesting aan een grote vestiging van modeketen H&M. Ruimte heeft bezwaar ingediend tegen de verbouwing van de winkelpui en is, nadat het bezwaar is afgewezen, in beroep gegaan bij de rechtbank. H&M gaf daarop aan dat ze graag met de stichting in gesprek gaat, om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot een compromis te komen en naar aanleiding daarvan zijn de hoofden op woensdag 23 november bij elkaar gestoken.

Ruimte heeft het gesprek als positief ervaren en heeft de indruk dat H&M onze wensen serieus neemt. Het gesprek over de winkelpui heeft tot twee voorstellen geleid.

 • In de eerste situatie komen er drie brede etalageruiten met een boogje. De etalageruiten worden voorzien van een hardstenen rand en een sluitsteen. De historische rococo-deuropening keert terug in het straatbeeld en dient als etalageruimte.
 • In de tweede situatie komen er eveneens drie brede etalageruiten met boogje, maar dan zonder sluitsteen en zonder hardstenen rand. Ook in deze situatie keert de rococo-deuropening, waarvan de sierlatei nog steeds intact is, terug in de winkelpui. Verder verdwijnt in beide situaties het erkerraam op de eerste verdieping en keert het negende raam terug.

Na een rondleiding door het pand heeft H&M aangekondigd dat beide varianten zullen worden uitgewerkt, waarna we vervolgens de mogelijkheid hebben om er ons zegje over te doen. Vervolgens zal voor het nieuwe ontwerp voor de winkelpui een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het is nu te hopen dat de gemeente en DELA-vastgoed hier medewerking aan willen verlenen. Wordt dus vervolgd.


15-12-2016

Beantwoording vragen laat lang op zich wachten.

pand-6-klein

Teneinde nogmaals de aandacht te vestigen op de wildgroei aan reclame-uitingen heeft Ruimte op 14 oktober 2016 een handhavingsverzoek ingediend voor een aantal opvallende objecten welke in strijd met de nota “Reclamebeleid” zijn aangebracht binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht.

De Nota Reclamebeleid werd in 2012 door de Raad vastgesteld. In de vergadering van 10 november 2016 heeft de diezelfde raad echter besloten het door haar vastgestelde beleid niet te handhaven.

Vandaag (15 december) reageerde het college van burgemeester en wethouders op ons verzoek. De reactie bestond echter net als alle overige verzoeken of vragen die wij eerder stelden enkel uit de mededeling dat voor de beoordeling van ons verzoek meer tijd benodigd is dan de in de wet gestelde redelijke beoordelingstermijn van 8 weken. De termijn wordt daarom met nog eens met 6 weken verlengd. Opvallend is dat deze mededeling ook nu weer niet binnen de vastgestelde reactietermijn wordt verzonden.

Na het verlopen van de deadline bestaat de mogelijkheid om het college in gebreke te stellen. Daaraan is echter weer een reactietermijn verbonden van 2 weken. Naar het zich thans laat aanzien zal de beoordeling van deze moeilijke vraag ook deze keer weer minimaal 16 weken in beslag nemen.


5-11-2016

Archeologische Fundgrube achter het Commandantshuis

In Weert hebben ze een put uit de vijftiende of zestiende eeuw blootgelegd. Heel mooi! Maar kijk nou eens naar wat hier is gevonden!

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden van het toekomstige H&M pand aan de Varkensmarkt zijn in de tuin grote hoeveelheden historische muren, putten, kelders en funderingen aangetroffen. Het betreft een van de grootste en meest onverwachte opgravingen in de binnenstad van de afgelopen tientallen jaren. Overwacht, aangezien op kaarten nooit zichtbaar is geweest dat in de tuin van het monumentale pand ooit bebouwing heeft gestaan.

tuin-commandantshuis

Dit is de achterom van het zogenaamde Commandantshuis aan de Markt/Varkensmarkt, waar straks een grote H&M vestiging komt. Bij archeologisch onderzoek daar zijn putten, kelders, en muren blootgelegd waarvan er sommige zouden dateren uit de 13de eeuw. Onze fotograaf Harry Segers maakte er deze schitterende foto.

De enorm rijke vondsten onderstrepen wat we op deze plaats en in ons blad Ruimtelijk al eerder betoogden: dit pand is van enorme cultuur-historische waarde voor Roermond.

put-commandantshuis

Klik op de foto voor de film van L1

Stichting Ruimte betreurt dat zo veel van het pand wordt gesloopt. Vrijwel alles wat nog van het oude interieur resteert, wordt straks onzichtbaar verstopt achter systeemwanden, verlaagde plafonds of opgeslagen. Ook met de gevel die straks wordt gerealiseerd, zijn we ongelukkig: het wordt weer de zoveelste pui met heel veel glas. Ook jammer is dat een fraai hardstenen rococo-element dat oorspronkelijk boven de centrale ingang zat, niet wordt teruggeplaatst. Het ligt nu gewoon in de tuin van het Cuypershuis.
Om die reden is Ruimte bij de Roermondse rechtbank in beroep gegaan tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het Commandantshuis.

In afwachting van het onderzoek naar de vondsten liggen de verbouwingswerkzaamheden voor H&M momenteel stil. Wat de gevolgen zijn van de vondst voor de verbouwing is vooralsnog niet bekend.

commandantshuis_chris

Uitgaande van een tekening uit de 19de eeuw moet het huis er toen ongeveer zo hebben uitgezien.

ontwerk-hm

En zo zou het moeten worden na de verbouwing door H & M.


30-11-2015

Het falende reclamebeleid van de gemeente Roermond (in de binnenstad en ver daarbuiten).

Het reclamebeleid van de gemeente Roermond is vastgelegd in de Nota Reclamebeleid.  Deze kunt u >>>>hier<<<< inzien.

In deze nota zijn een aantal algemene criteria en objectgerichte criteria vastgesteld. Ook is er een excessenregeling waaraan reclame-uitingen moeten voldoen.

De eerste regel van de algemene criteria luidt: Er bestaat een direct verband tussen de reclame-uiting en de activiteiten die ter plaatse worden ontplooid. De belangrijkste regel t.a.v. excessen luidt: Indien een reclame-uiting -of voorstel daarvoor- een ernstige ontsiering van het gevelbeeld op zich en/of in relatie tot zijn belendingen, c.q. omgeving vormt, dan is deze reclame-uiting niet mogelijk. In de nota reclamebeleid 2010 is bovendien aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan. (zie pag 7).

Ondanks het grote aantal regels waaraan voldaan moet worden lijkt het aantal reclame-uitingen echter steeds meer toe te nemen. Een voorbeeld daarvan ziet u op de onderstaande foto. Deze is gemaakt op  de toekomstige locatie van het hotel aan de Loesbleik, aan de rand van het beschermde stadsgezicht. Hoewel in de nota reclamebeleid 2015 is aangegeven dat binnen het Beschermd Stadsgezicht geen billboards zijn toegestaan, en ook niet aan de randen daarvan (zie pag 7) worden deze blijkbaar toch toegestaan.

Graag willen wij het college van dienst zijn bij het zoeken naar mogelijkheden om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen en zetten de (on-)mogelijkheden  via onze argumenten >>>>hier op een rij<<<<<. Daarbij richten wij onze aandacht vooral op de oplegger op Loesbleik.

Een discussie over dit onderwerp is te volgen op onze Facebookpagina.

Reclame DUX


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer.

Webshop Groot %w


In onze webshop kunt U zich eenvoudig aanmelden als donateur.

U kunt hier ook een verzamel-CD met alle jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.

Een gratis proefnummer bestellen is nu ook mogelijk.

Door op het plaatje te klikken gaat u automatisch naar onze webshop.

gratis proefnummer 1


2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van onze redactie zijn wij op zoek naar:

– adviseurs

– redacteuren

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst. Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470 U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.


Hit Counter provided by orange county divorce attorney