oude kadaster begijnhofstraat

Het oude kadaster aan de Begijnhofstraat werd gebouwd tussen 1908-1910 en wordt toegeschreven aan L.H. Luyten. Deze was in 1906 benoemd tot stadsbouwmeester en bouwde in 1907 ook de Ambachtsschool naast de Tekenschool.

Twee forse tegeltableaus aan de voorzijde (Begijnhofstraat) laten geen misverstand bestaan over de functie van het gebouw: je moest er zijn voor hypotheken, kadaster belastingen en registratie. Boven de centrale ingang is een derde tegeltableau aangebracht met het rijksembleem. Hoger in de gevel is het stadswapen van Roermond aangebracht.

Het gebouw is altijd in handen van het rijk gebleven, ook nadat het toen het halverwege de jaren 80 van de twintigste eeuw zijn oorspronkelijke functie verloor. Daarna had het ministerie van justitie er nog een opleidingsinstituut. Vanaf medio de jaren 90 kwam het pand leeg te staan.

In augustus 1998 werd door het Monumentenhuis Limburg een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar het voormalige kadaster. Een hoge monumentale waarde werd toegekend aan de nog oorspronkelijke bouwmassa, die bepalend is voor de identiteit en waarvan de constructie niet is gewijzigd. Dat geldt ook voor de kapconstructie, delen van het interieur en het exterieur van de voorgevel.

foto oude_kadaster