Bewoners van wijk 307 vrezen sloop

elskamp/307_12.jpg
Iedereen is het er wel over eens: er moet iets gebeuren aan de woningen van wijk 307. In een aantal opzichten voldoen de vijftig jaar geleden gebouwde flats niet meer aan de wensen van deze tijd, en hier en daar begint ook gebrek aan onderhoud zich te wreken. Maar wát moet er dan gebeuren? De laatste grote renovatie dateert alweer van twintig jaar geleden.

 

Is het Complex zo’n dure renovatie wel waard?

“Ja”, vindt Ruimte.
Complex 307 is een fraai voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur, en in stedenbouwkundig opzicht is de meandervorm waarin de wijk is gebouwd uniek in Limburg, en misschien zelfs in Nederland.

“Ja”, zeggen ook veel bewoners.
Het is hier prettig wonen, dicht bij het centrum en tegen aantrekkelijke huurprijzen.

“Weten we nog niet”, zegt Woningcorporatie Wonen Zuid, die de appartementen verhuurt.
Het nadenken duurt daar al heel lang. In april 2008 liet Wonen Zuid al een brief uitgaan naar de bewoners, waarin werd aangegeven dat de toekomst van het Complex onzeker was. Sloop is in elk geval een reële optie. Menige bewoner van 307 ziet de bui al hangen, en vreest straks te moeten verkassen. Met een duwtje in de rug van de SP is daarom een bewonerscomité geformeerd dat zich verzet tegen sloopplannen… die er officieel nog niet zijn.


Over de Wijk 307 verschenen in Ruimtelijk de volgende artikelen:

Doek dreigt te vallen voor complex 307
Rondgang door complex 307
Roermonds eerste