Dagblad De Limburger 11-03-2022 om 15:03 door Rob Dieleman

De sfeer van Roermond wordt aangetast door een overvloed aan wintertuinen, vindt de stichting die cultureel erfgoed in de stad bewaakt

De wintertuinen tasten het beeld van de monumentale panden aan, vindt stichting Ruimte. 

Afbeelding: Jan-Paul KuitA


Wintertuinen zijn inmiddels gemeengoed in de binnenstad van Roermond. Tot frustratie van stichting Ruimte. Die vindt dat het historische karakter van de stad zo verloren gaat.

Tientallen horecaondernemers hebben de afgelopen jaren een vaste overkapping aan hun zaak gebouwd. In veel gevallen gaat het om een glazen pui die niet wordt weggehaald in de winter. Sterker nog: juist dan moet de zogenoemde wintertuin geld opleveren. Stichting Ruimte, hoeder van het cultureel erfgoed, vindt echter dat de gemeente Roermond moet optreden tegen de aanbouwen. Volgens haar tasten al die overkappingen het historische karakter van de stad aan.

Zinc

De stichting wil daarover graag in gesprek met de gemeente. Maar volgens voorzitter Fons Zijlstra weigert de gemeente dat. „We hebben diverse pogingen gedaan, het lijkt niet mogelijk.” Een noodkreet in 2020 werd niet beantwoord. De stichting voelt zich daarom genoodzaakt via de juridische weg de wintertuinen op de agenda te krijgen. Daarom dat de stichting en gemeente elkaar donderdag tegenkwamen in de rechtbank. Over een vergunning voor de wintertuin van restaurant Zinc aan de Roerkade.

Lees ook: Noodkreet over dreigend ratjetoe aan winterterrassen op de Markt

Volgens stichting Ruimte zijn door de al gebouwde overkapping bij Zinc diverse elementen van het rijksmonumentale pand niet meer zichtbaar. „Dat tast dus het monument aan.” Volgens de jurist van de gemeente voldoet het restaurant aan alle eisen en wordt het monumentale aspect niet aangetast. „Het verbaast het college dat de stichting Ruimte zo denkt.”

Speelbal

Het restaurant in kwestie, Zinc, wil vooral van de onzekerheid af. „Mijn cliënt voelt zich nu een speelbal tussen de gemeente en de stichting”, vertelt zijn advocaat. „Hij is net uit de coronatijd gekrabbeld en wil weten waar hij aan toe is. Het voelt voor hem alsof de discussie over zijn rug gevoerd wordt.” Dat is niet de bedoeling, zegt Zijlstra. „Maar het is de enige manier om de gemeente om tafel te krijgen over het onderwerp.”

Wat de stichting vreest, is dat straks op bijvoorbeeld de Roerkade en de Markt alle gevels een eigen wintertuin hebben. Daarmee wordt de authenticiteit van de stad aangetast, vindt zij. „Het groeit steeds verder. Iemand begint en de rest ziet die ‘gratis’ uitbreiding en doet hetzelfde. Het lijkt wel kassenbouw”, aldus Zijlstra. „De gemeente moet stoppen met alle zaken individueel behandelen. Ze moet naar het grotere geheel kijken.”

Wildgroei

Ook bij andere horecazaken is de stichting de strijd met de wintertuin aangegaan. De Raad van State is bijvoorbeeld aan zet in de zaak rondom de wintertuin van Markt 10 op de Markt. Vooralsnog heeft Ruimte nog maar weinig succes geboekt en dat merkt de stichting. Zijlstra: „Je ziet al een wildgroei aan overkappingen ontstaan. Op deze manier is het wachten tot het overal gebeurt.”

22-11-2021

Weer een nieuwe wintertuin.

Deze horeca-exploitant maakt het wel heel bont. zelfs de aanwezige markering van de voetgangersstrook vormde hier geen belemmering.


4-11-2021

Donateursdag  uitgesteld.

De rijksoverheid heeft nieuwe regels geadviseerd ivm de coronasituatie. Als bestuur hebben wij besloten dat het niet wenselijk is om deze dag nu te laten doorgaan.Via deze weg proberen wij de donateurs te bereiken. Zodra de situatie  het toelaat wordt een nieuwe datum vastgesteld. Wij stellen u dan uiteraard weer op de hoogte.


2021-10-27

Het zal u niet ontgaan zijn maar wij hebben onze website vernieuwd.Graag horen wij hoe u het ervaart.

Als u onjuistheden tegenkomt of graag iets aangepast ziet laat het ons dan weten via ons contactformulier.


4-11-2021

Donateursdag  uitgesteld.

De rijksoverheid heeft nieuwe regels geadviseerd ivm de coronasituatie. Als bestuur hebben wij besloten dat het niet wenselijk is om deze dag nu te laten doorgaan.Via deze weg proberen wij de donateurs te bereiken. Zodra de situatie  het toelaat wordt een nieuwe datum vastgesteld. Wij stellen u dan uiteraard weer op de hoogte.

2021-10-16

Uitnodiging Donateursdag 2021

Stichting Ruimte is blij met haar donateurs. Die donateurs geven steun aan het werk van de stichting. Zij maken het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor het behoud van de historische waarde van Roermond en omstreken.
Daarom nodigen wij u van harte uit voor de Donateursdag 2021.
Voor deze donateursdag heeft de Ruimte een niet alledaags Cuypers-programma samengesteld. Directe aanleiding voor deze keuze is dat de stad Roermond het jaar 2021, de honderdste sterfdag van Pierre Cuypers, architect en ontwerper (1827-1921), tot Cuypersjaar heeft benoemd.
In twee presentaties gaat het eerste deel van het programma over de hedendaagse invloed van Cuypers in andere steden en dorpen. In de tweede presentatie is het thema de huidige invloed van Cuypers specifiek in Valkenburg. Cuypers heeft in die stad een aantal jaren gewoond.

Wanneer:

7 november 2021 van 13:00 uur tot 17:00 uur
Waar: Het Witte Kerkje, Voorstad St. Jacob 72, Roermond

 • Programma:
  Vanaf 13.00 uur: ontvangst met koffie en vlaai.
 • 13.30 – 13.35 uur: welkomstwoord door Fons Zijlstra, voorzitter Stichting Ruimte.
 • 13.35- 14.30 uur: “De hedendaagse invloed van Cuypers in steden en dorpen in algemene zin” door Wies van Leeuwen, die beschouwd wordt als biograaf van Cuypers.
 • 14.30 – 15.00 uur : pauze.
 • 15.00 – 15.55 uur : “ De hedendaagse invloed van Cuypers specifiek in Valkenburg aan de Geul” door Helene Hoenjet, die de Cuypers- wandeling mede heeft ontwikkeld. Première van de documentaire: ‘In de voetsporen van Pierre Cuypers in Valkenberg’.
 • 15.55 – 16.00 uur : dankwoord door Fons Zijlstra, voorzitter Stichting Ruimte.
 • 16.00 – 17.00 uur : nazit met een drankje.

Vooraf aanmelden voor deze Donateursdag is niet nodig, u kunt op 7 november zo binnenlopen.
Wel is een coronatoegangsbewijs nodig om deel te nemen.

Wij kijken uit naar uw komst!


11 september 2021

Renovatie Coöp Hendriklaan krijgt vorm.

De renovatie van het pand van de voormalige Coop-supermarkt aan de Hendriklaan is in volle gang. De afgelopen tijd is er gewerkt aan het realiseren van een nieuw dak en hebben er binnen diverse verbouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Inmiddels zijn ook de nieuwe kozijnen geplaatst en is het pand voorzien van een nieuwe dakgoot.

Langzaam maar zeker krijgt dit monumentale pand weer het aanzien dat het verdient en begint ook dit deel van de Hendriklaan een behoorlijke kwaliteitsimpuls te krijgen. Dat doet ons uiteraard deugd.

We houden u op de hoogte van de voortgang.


3 september 2021

Uitreiking Ruimte-keurmerken.

 

Twee pandeigenaren in de binnenstad van Roermond ontvingen afgelopen woensdag het Ruimte-keurmerk van de Stichting Ruimte uit de handen van Jacq Arets. Het betreft Dan Derks van Galanterie Dandé aan de Heilige Geeststraat 1 en Frits Pellemans van de Ambachtelijke Schoenmaker aan de Hamstraat 40. Beide ondernemers gaven hun panden, beide aangewezen als gemeentelijk monument, een aanzienlijk kwaliteitsimpuls en brachten historische waarden terug in het straatbeeld die in het verleden verloren zijn gegaan. Beide plannen hebben een kwaliteitsimpuls teweeggebracht voor de Roermondse binnenstad en voor de Stichting Ruimte was dit aanleiding om beide ondernemers te belonen met dit keurmerk.

Het Ruimte-keurmerk wordt sinds 1998 door Ruimte uitgegeven aan initiatieven van particulieren of bedrijven die bijdragen aan het stadsschoon en het behoud en versterking van het historische karakter. Verschillende Roermondse initiatieven ontvingen reeds een dergelijk schildje, zoals de voormalige stadsherberg aan de Marktstraat 8, de Synergieschool aan de Herkenbosscherweg 22 en Apotheek Haan aan de Neerstraat 22. Het doet ons deugd dat de lijst met keurmerken sinds deze week weer is uitgebreid met twee monumentale panden die weer in ere zijn hersteld.

Wij feliciteren de ondernemers maar ook de stad Roermond met deze twee nieuwe aanwinsten.


17 mei 2021

Renovatie Coöp Hendriklaan van start.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk komt het er dan toch van: De renovatiewerkzaamheden aan het pand van de voormalige Coöpsupermarkt aan de Hendriklaan in Roermond zijn van start gegaan.

Het pand is aangewezen als gemeentelijk monument, maar kwam in het verleden leeg te staan, zonder het nodige onderhoud. Wind en weer kregen vrij spel, waardoor het verval toesloeg. Ruimte heeft bij de gemeente aangedrongen op handhaving en ingrijpen. Met enige moeite is dat ook gelukt en uiteindelijk is het pand van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar wil het pandje in oude staat herstellen en er nieuwe bedrijvigheid in vestigen. Hierdoor blijft een monumentaal pand behouden voor het straatbeeld en het nageslacht. Dat doet ons uiteraard deugd en om die reden alle lof voor de nieuwe eigenaar, maar ook voor de gemeente Roermond. De renovatiewerkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. We houden u op de hoogte van de voortgang.


31 januari 2021

Grafnissen gevonden bij opgravingen in de Lindanusstraat

Medio januari maakte dagblad De Limburger bekend dat op de plek in de Roermondse binnenstad waar bouwproject De Rekenkamer moet verrijzen, een bijzonder gedecoreerd stuk leistenen vloer aangetroffen was. Vermoed wordt dat die onderdeel uitmaakte van een in het derde kwart van de zeventiende eeuw gebouwd pand, maar de kans bestaat ook dat deze vloer er reeds eerder lag.

Foto S. Lamers

Onlangs werd bekend dat er in een van de blootgelegde kelders op hetzelfde terrein ook 11 grafnissen zijn aangetroffen. Aan deze ontdekking werd echter geen bekendheid gegeven. De betreffende kelder is kort na de vondst nagenoeg direct met zand afgedekt.

Foto S. Lamers.

Op de foto zijn in totaal 11 grafnissen en links daarvan een kaarsnis zichtbaar.

Navraag bij de gemeente en de archeoloog leverde slechts summiere informatie op :

 • dat het bij nader inzien toch geen wijnkelder is
 • dat de graven deels geruimd zijn
 • dat het onderzoek nog niet afgerond is

Op deze locatie stond in de periode 1698 – 1783 het klooster van de Karmelietessen uit Brussel. De Karmelietessen werden in 1783 gedwongen het klooster te sluiten.  Naderhand werd het klooster in delen gesplitst en tenslotte in 1819 verkocht aan Roermondenaar Charles Bongaerts. Hij liet vervolgens alle gebouwen slopen. Gezien de voorgeschiedenis ligt het voor de hand dat de graven gelinkt kunnen worden aan het klooster.

Na de eerste vondsten verklaarde wethouder Angely Waajen dat onderzocht wordt hoe deze in het bouwplan geïntegreerd kunnen worden. Wij zijn erg benieuwd.


15 januari 2021

Stichting Ruimte gaat in hoger beroep na uitspraak Rechtbank Limburg m.b.t. bouw wintertuin Markt 10.

Op 15 december 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan over een door de Stichting Ruimte aangespannen rechtszaak over een door de gemeente verleende vergunning voor de bouw van een wintertuin aan de Markt 10 in Roermond. De Stichting Ruimte heeft deze rechtszaak aangespannen omdat het College van Burgemeester en wethouders (Groen Links, CDA, DS Swalmen en D66) van de Gemeente Roermond de regels in het bestemmingsplan verkeerd interpreteert. De Stichting ruimte gaat nu naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Raad van State. Een uitspraak hierover is niet eerder te verwachten dan de
zomer van 2021.
Op 26 juli 2020 heeft de Gemeente Roermond vergunning verleend aan Cox Horeca Roermond BV voor het bouwen van een glazen wintertuin voor het pand Markt 10. Tegen het verlenen van deze vergunning heeft de Stichting Ruimte eerder al bezwaar aangetekend maar dit bezwaar is door het College van B&W ongegrond verklaard. Het pand waarvoor deze wintertuin inmiddels staat is een rijksmonument en de historische gevel wordt ondanks een glazen uitvoering voor een groot deel aan het zicht onttrokken. Daarnaast heeft de gehele Markt de monumentale status van ‘Beschermd Stadsgezicht’ en heeft daardoor extra bescherming om haar historische waarde te behouden. Inmiddels heeft de bouw van deze wintertuin geleid tot meer aanvragen van wintertuinen voor andere, historische, gevels. Uit verder onderzoek blijkt dat nog meer initiatieven te verwachten zijn. En dat is nu juist het punt waarover de Stichting Ruimte zich grote zorgen maakt. Het eindresultaat van al deze verzoeken zal vermoedelijk zijn dat vele horecazaken een wintertuin voor hun gevel hebben. Met natuurlijk alle gevolgen voor de historische waarde.
Het perspectief op termijn is een glazen plint zowel aan de westzijde als de noordzijde. Een groot gedeelte van de openbare ruimte zal hierdoor onttrokken worden aan de huidige markt. De historische belevingswaarde zal hierdoor stevig aangetast worden. Het College van B&W slaat nu, door het goedkeuren van elke individuele aanvraag, voor een omgevingsvergunning een weg in zonder oog te hebben voor het totaalbeeld. Daarom is de Stichting Ruimte van mening dat eerst gewerkt moet worden aan een onderzoek naar het effect op de gehele markt. Vervolgens kunnen via een visie goed onderbouwde besluiten worden genomen. De Stichting Ruimte pleit al langere tijd voor deze procedure, maar vindt geen hiervoor geen gehoor. Willekeur en afwijzingen van vergunningen liggen door de huidige werkwijze van de gemeente op de loer. Belangrijk aspect is dat het college bevoegd is om in deze zaken zelfstandige besluiten te nemen zonder de gemeenteraadsleden hierin te betrekken.

De Stichting Ruimte wil in deze zaak nadrukkelijk aanduiden dat zij geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van tijdelijke voorzieningen tegen de gevels van de horecazaken aan de Markt. Wij ondersteunen wat dat betreft initiatieven van horecazaken in deze moeilijke tijd i.v.m. corona.


30 december 2020

Decembernummer Ruimtelijk uitgebracht.

Ons decembernummer bevat weer 28 pagina’s met interessante artikelen en berichten over Roermond met haar historische karakter en hoe dit het best te behouden.

Verder aandacht voor oa:

 • De opgravingen in de Lindanusstraat
 • Het draaien van omzet in de openbare ruimte
 • De Thooren, het oudste profane bouwwerk van Roermond
 • De droog- en klimkoren van de brandweer.
 • De opgespoorde rails van Maasniel
 • En nog veel meer…

Donateur worden?   Klik dan in de rechter kolom op het vakje [Webshop]

Voor slechts € 16 per jaar ontvangt u dan 4x per jaar ons tijdschrift Ruimtelijk?

Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.: 0475-329936
IBAN Reknr.: NL03 RABO 0142396680
e-mail:info@stichtingruimteroermond.nl
Fiscaalnr.: 8139.75.013


31-12-2020

Een bewogen 2020

De Stichting Ruimte Roermond kijkt terug op een bewogen 2020 waarin de nodige resultaten zijn geboekt voor monumentaal Roermond. We kijken dan ook tevreden terug. Een klein overzicht van de belangrijkste resultaten waaraan wij hebben bijgedragen:
 
Financiële middelen monumentenzorg
In de begrotingsbehandeling voor het jaar 2021 was volop aandacht voor monumentenzorg. Aandacht die ontstaan is nadat wij als Ruimte een brief aan de Raad hebben gestuurd om ook het erfgoedaspect in de begroting niet uit het oog te verliezen. Dit heeft ertoe geleidt dat er drie moties zijn aangenomen om (1) extra middelen beschikbaar te stellen voor erfgoed en een beleidsvisie voor erfgoed op te stellen, om (2) de erfgoedverordening te vereenvoudigen en (3) om tot een actualisatie van de lijst met monumentale bomen.
Hendriklaan 38
De voormalige Coöp-super aan de Hendriklaan 38 staat aan de vooravond van een ingrijpende renovatie. De vorige eigenaar liet het na om noodzakelijk onderhoud te plegen aan dit gemeentelijke monument. Samen met de gemeente Roermond zijn we erin geslaagd om het pand over te laten dragen aan een nieuwe eigenaar, die het pand graag wil renoveren en herbestemmen. De vergunnings-aanvraag hiervoor is inmiddels ingediend en wordt door de gemeente behandeld. De verwachting is dat het pand medio 2021 in de steigers gaat.
Café Braam
Café Braam aan de Dokter Leurszijstraat blijft behouden in de nieuwbouwplannen die ontwikkelaar John Geelen heeft voor het gebied. Samen met Rob Verstappen, diverse omwonenden en de architect hebben we een compromis kunnen bereiken waarbij het café zelf behouden blijft en de beugelbaan naar de achterkant van het pand verplaatst wordt. De voorbereidingen voor het plan zijn in volle gang.
Ruïne Oudeborg
Het landgoed Oudeborg wordt deels ingericht als zorgcomplex met circa 35 zorgwoningen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden die ertoe geleidt hebben dat ook de ruïne die op het landgoed staat, bij de herontwikkelingsplannen betrokken wordt. De ontwikkelaar heeft deze toezegging gedaan. Op korte termijn zullen hiervoor de eerste gesprekken gaan plaatsvinden.
Stationsomgeving
De gemeente heeft ons bij de planvorming in een vroegtijdig stadium betrokken, hetgeen ertoe geleidt heeft dat het karakteristieke bijgebouw bij het stationsgebouw, dat momenteel dienst doet als kantine voor de buschauffeurs, behouden blijft en in de toekomst zal worden herbestemd. Daarnaast worden ook het stationsgebouw zelf en de monumentale locomotievenloods gerenoveerd.
We zijn zeer tevreden met het resultaat en zullen ook het komend jaar de vinger aan de pols houden om op te komen voor monumentaal Roermond.
Voor nu wensen wij u een goede jaarwisseling en alle goeds voor het jaar 2021.
 
Bestuur en redactie Stichting Ruimte Roermond

12-11-2020

Volop aandacht voor erfgoed in begrotingsbehandeling gemeente Roermond

Gisteren heeft de gemeenteraad van Roermond de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. Opvallend hierbij is dat de Raad veel aandacht heeft gegeven aan het aspect Erfgoed. Aandacht die niet vanzelf is ontstaan.

Begin vorige maand hebben wij als Stichting Ruimte een brief aan de gemeenteraad gezonden. Aanleiding hiervoor was de bekendmaking van de conceptbegroting die het college vandaag aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. In deze begroting zou monumentenzorg in de gemeente nagenoeg volledig uitgekleed worden. De afgelopen jaren is het budget voor monumentenzorg al met 30% afgenomen en is het aantal medewerkers op de afdeling monumentenzorg uitgedund. In de conceptbegroting zou ook het laatste deel van het monumentenbudget nagenoeg volledig komen te vervallen. We hebben vervolgens een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin we onze zorgen over de toekomst van het erfgoed in Roermond hebben geuit en waarin we verzocht hebben om ook het monumentaal erfgoed in de begroting een passende plek te geven. Deze brief blijkt haar vruchten te hebben afgeworpen. De Raad besteedde vandaag volop aandacht aan de toekomst van het erfgoed in Roermond. Een drietal moties die betrekking hebben op erfgoed werden vandaag nagenoeg raadsbreed aangenomen en hadden betrekking op het volgende:

 • Een motie die het college opdracht geeft om een beleidsvisie “Zorg voor erfgoed” voor te bereiden en daarnaast instrumenten in te richten voor permanente beoordeling van de toestand van het in Roermond aanwezige monumentaal erfgoed en handhaving bij verwaarlozing van monumenten. Daarnaast roept de Raad het college middels de motie op om in de begroting aanvullende middelen op te nemen voor de subsidiëring van erfgoedzorgprojecten tot een totaalbedrag van €125.000,00 voor zowel grote als kleine erfgoedprojecten en bovendien te onderzoeken of de provincie Limburg bereid is bij monumentale panden in het kernwinkelgebied aanvullende middelen ter beschikking te stellen ter versterking van de aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad;
 • Een motie die het college opdracht geeft om de geldende Erfgoedverordening 2018 te evalueren en de werking en de leesbaarheid te vereenvoudigen, door waar mogelijk aansluiting te zoeken op de regelgeving en werkwijze van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Limburg;
 • Een motie die het college opdracht geeft om de lijst met waardevolle/monumentale bomen te laten actualiseren teneinde meer bomen op een goede manier te kunnen beheren en behouden en deze lijst periodiek te actualiseren.

De Raad heeft hiermee nadrukkelijk ervoor gekozen om het erfgoed in onze stad een prominente plek te geven in de begroting en ziet daarmee in wat de toegevoegde waarde is van het erfgoed. Dit ons als hoeder van het monumentaal erfgoed uiteraard deugd en complimenteren de Raad dan ook met de keuzes die zij gemaakt heeft op het gebied van monumentenzorg.


10-11-2020

Maakt dit Roermond aantrekkelijk voor bezoekers?

De Markt, het Munsterplein, de Roerkade en het Stationsplein zijn vooral ‘s-zomers een en al bedrijvigheid. Bewoners van de stad, bezoekers van het Outlet en fietsers van heinde en verre creëren samen met de vele gemeentelijke- en rijksmonumenten een bijzondere sfeer. De aanwezigheid van terrassen ondersteunt daarbij de positieve belevingswaarde. 

Het plaatsen van nieuwe glazen wintertuinen heeft o.i. een negatieve invloed op de historische belevingswaarde. Het resultaat is bijvoorbeeld een plint van glas langs zowel de hele noordzijde als hele westzijde van de Markt. Een belangrijk deel van de historische gevels verdwijnt daarbij achter glas. En glas is natuurlijk wel gedeeltelijk transparant, maar afhankelijk van de lichtinval ook spiegelend. De hele omgeving weerspiegelt in het glas: gebouwen, wolken en vooral zonnestralen. Van de historische gevels is dan weinig meer te zien.

Diverse ondernemers hebben al een wintertuin geplaatst. De centrale vraag is of de gemeente doorgaat op de nu ingeslagen weg door elke aanvraag voor een wintertuin separaat en positief te honoreren. Zorgelijk is dat onvoldoende wordt bekeken naar een totaalbeeld. Dat totaalbeeld, de lange termijn visie, krijgt geen aandacht! Gaat de gemeente op de nu gehanteerde werkwijze door dan is er geen weg meer terug. Dan zullen naar verwachting op korte termijn beide zijden van de Markt en de overige gevels in de horecaclusters voorzien zijn van glazen wintertuinen. De horeca kan immers relatief goedkoop hun zaak met een groot aantal m2 uitbreiden op het terrein dat is bestemd als openbare ruimte.

Volgens Stichting Ruimte staan we als Roermondse samenleving op een historisch kantelpunt. Een kantelpunt dat onomkeerbaar is en dat is onder deze omstandigheden zeer zorgelijk. De enige keuze die nu nog mogelijk is, en waarbij het ontwikkelingsproces van nieuwe wintertuinen nu nog in de hand kan worden gehouden, is door onderbouwde besluiten te nemen die gebaseerd zijn op een visie.

Binnen een half jaar kan er ons inziens een visie of beleidsader gereed zijn. In die visie is aandacht voor architectuur, te gebruiken bouwmaterialen, kwaliteit en onderhoud onontbeerlijk. Er dient vooral aandacht te zijn voor de gevolgen van plaatsing van wintertuinen voor rijks- of gemeentelijke monumenten.


10-11-2020

Een vlucht boven de Rekenkamer

Eerder berichtten we al over de archeologische vondsten die recent aan het licht kwamen tijdens sloopwerkzaamheden aan de Lindanusstraat.
Het zal niet lang meer duren voor er weer zand overheen gaat.
Maar inmiddels zijn er beelden van de vondsten gemaakt met een drone. Zeer de moeite waard om dit stukje historie vanuit de lucht te kijken!
 

 


28-10-2020

Archeologische vondsten onder nieuwbouwproject De Rekenkamer.

Gedurende de sloopwerkzaamheden op het terrein van de voormalige daklozenopvang en kantorencomplex tussen de Lindanusstraat, Bethlehemstraat en Heilige Geeststraat zijn diverse (kelder?)restanten blootgelegd. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de resten momenteel worden onderzocht en in kaart worden gebracht, voordat het nieuwbouwproject ‘De Rekenkamer’ hier gerealiseerd gaat worden.
Het blijft toch iedere keer weer indrukwekkend als er weer een onbekend stuk historie in onze stad opduikt. Nu is het het onderzoek naar de restanten afwachten en hopen op een goede conservering waar mogelijk…!

26-10-2020

Geen gemeentelijk budget meer voor monumentenzorg??

 
 
In november wordt de gemeentebegroting voor 2021 door de Raad behandeld. Tot onze grote verbazing en zorg is er geen specifiek budget meer in de begroting gereserveerd voor monumentenzorg. De afgelopen jaren is het budget voor monumentenzorg al met 30% afgenomen en is het aantal medewerkers op de afdeling monumentenzorg uitgedund. We hebben geen signalen waargenomen dat de komende jaren het huidige beperkte budget wordt verhoogd om de noodzakelijk zorg voor monumenten in onze stad te realiseren. Een jaarlijks groei van 10 % van het budget is noodzakelijk om achterstanden in de monumentenzorg in te halen. Reden te meer voor ons om een brief aan de leden van de gemeenteraad te sturen waarin we onze zorgen hebben geuit en opgeroepen hebben om alsnog middelen ter beschikking te stellen.
De afgelopen jaren stelde de gemeente subsidie beschikbaar ter ondersteuning voor de eigenaren van monumentale panden en objecten. De subsidie dient als stimulans om eigenaren te motiveren om hun monumentaal eigendom te onderhouden en leidt ertoe dat de collectie monumenten binnen de gemeente Roermond er over het algemeen goed bij ligt. Maar willen we dit zo houden, dan is behoud van de subsidie absoluut noodzakelijk om eigenaren te blijven stimuleren. De komende jaren ligt er een grote opgave op het gebied van monumentenzorg. In het kader van digitalisering, ontkerkelijking en andere maatschappelijke ontwikkelingen is het de verwachting dat vele monumentale panden, zoals kantoorpanden, winkelpanden, kerken en boerderijen, leeg komen te staan en een herontwikkeling moeten ondergaan. We zijn van mening dat ook de gemeente Roermond een pro-actieve rol in moet nemen om leegstand en verpaupering tegen te gaan, zoals dat eerder voorkwam bij panden op de Hendriklaan en op Straat.
Niet onbelangrijk daarbij is dat de Roermondenaren bij het opstellen van de Toekomstvisie Roermond 2030 hebben laten blijken dat ze de aandacht voor monumentenzorg als zeer belangrijk achten. Een vijftal thema’s werden door de inwoners als topprioriteit gekozen, waaronder “Roermond 2030 met alle aandacht voor de historische binnenstad aan het water”. Met het schrappen van de onderhoudssubsidie wordt hetgeen dat door vele inwoners van Roermond als prioriteit wordt gezien terzijde geschoven.
We hebben de Raad dan ook opgeroepen om in de begroting het reguliere budget van de afgelopen jaren te behouden en te continueren en in verband met realisering/uitvoering van de Toekomstvisie Roermond 2030 elk jaar een substantiële (10%) uitbreiding van budget plaats te laten vinden om het monumentale karakter van de binnenstad te kunnen behouden en te verbeteren middels subsidies voor onderhoud en herstel.

21-10-2020

Herfstnummer Ruimtelijk uitgebracht.

Ons herfstnummer bevat weer 28 pagina’s met interessante artikelen en berichten over Roermond met haar historische karakter en hoe dit het best te behouden. Ditmaal met EXTRA BIJLAGE de historische omgevingskaart van 1786.

Verder aandacht voor oa:

 • Bomen op de Markt?
 • Sloop van St. Joep
 • Verval van de Ursulinenwal
 • En nog veel meer…

Donateur worden?   Klik dan in de rechter kolom op het vakje [Webshop]

Voor slechts € 16 per jaar ontvangt u dan 4x per jaar ons tijdschrift Ruimtelijk?

………………………………………………………………………………………………………………………

27 mei 2020

Coronavirus en Ruimteschildjes.

Volgens onze planning hadden wij in het voorjaar willen starten met de uitreiking van de nieuwe schildjes en het vervangen van de oude exemplaren. Maar ook hier gooit het Coronavirus roet in het eten.

De uitreiking aan de eigenaren van nieuwe panden is verplaatst naar de maand september.

Indien het weer en het virus het toelaten zal binnenkort wel gestart worden het vervangen van de oude kunststof schildjes door de nieuwe roestvrij stalen exemplaren.

Wij rekenen op uw begrip.


6 april 2020

Gemeente Roermond verbeurt dwangsom i.v.m. NIET-handhaven.

Op 30 juli 2019 heeft de Stichting Ruimte een handhavingsverzoek ingediend bij de Gemeente Roermond m.b.t. het pand Hendriklaan 38.  De wettelijk vastgelegde beantwoordingstermijn van een dergelijk verzoek bedraagt maximaal 14 weken. Het verzoek is nu alweer zo’n 8 maanden geleden ingediend en zover we kunnen nagaan zijn er slechts enkele gesprekken geweest met de eigenaar van het pand.

De gemeente heeft onlangs bij monde van wethouder Pleyte tijdens het Monumentenoverleg medegedeeld dat er nu een onderzoek wordt opgestart naar de  kosten van handhaving.
De gemeente schuift hiermee dringend noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor het monumentale pand voor zich uit en overschrijdt daarmee de wettelijke termijn in aanzienlijke mate. En dat is in strijd met de Erfgoedverordening die in 2018 door de raad werd vastgesteld. Deze schrijft namelijk voor dat eigenaren hun monument goed moeten onderhouden om instandhouding van het monument te garanderen en dat bij het niet nakomen van deze verplichting een geldboete of zelfs gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Door het nalaten van handhaving is bovendien sprake is van het niet respecteren van een raadsbesluit. Want de Raad heeft als hoogste orgaan de geldende erfgoedverordening vastgesteld.

Gezien de mate van overschrijding van de wettelijke termijnen heeft Ruimte op 3 maart het college in gebreke gesteld. Dit houdt in dat uiterlijk 2 weken daarna een beslissing bekend gemaakt moet worden. Ook hieraan ging het college voorbij. Dit impliceert dat de gemeente vanaf de 15e dag, dus de 1e dag na afloop van deze extra 2 weken, een dwangsom verschuldigd is. De hoogte van daarvan bedraagt € 23,– per dag voor de 1e 14 dagen, € 35,– voor de volgende 14 dagen en € 45 per dag voor de overige dagen. De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442. Het totaalbedrag dat verbeurd wordt zal door ons aan een goed doel ter beschikking worden gesteld.

Wilt u de ingebrekestelling lezen dan kan dat >>>hier<<<.


22 maart 2020

Het maartnummer van Ruimtelijk is klaar.

Ook deze keer is het weer een dubbeldik nummer met 28 pagina’s.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • 5 voor 12 voor de CO-OP.
 • Café Braam blijft behouden.
 • Aantasting dreigt voor de Oude Borg.
 • Reisbestek teruggevonden.
 • Nieuwe energie voor monumenten.
 • Wederopbouw in Roermond.
 • De column van Piet Poell.
 • Berichten en meer…
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.

Door het Coronavirus kan de bezorging vertraagd zijn. Het kan dus langer dan gebruikelijk duren voor Ruimtelijk bij u op de mat ligt. In verband met de bijzondere omstandigheden is het blad nu, voor iedereen gratis, digitaal te lezen. Dus ook als u geen donateur bent.

Wilt u het blad al digitaal lezen dan kan dat >>>hier<<<.


12-03-2020

Stichting Ruimte opent Meldpunt Monumenten.

Het bijzondere monumentale karakter van de stad Roermond met haar prachtige historisch gebouwen moet volgens de Stichting Ruimte in goede staat behouden blijven. Het levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit van de stad en trekt jaarlijks vele bezoekers die het historisch centrum van de stad willen bezoeken. Deze economische impuls is belangrijk en houdt de stad levendig.

Er vinden echter in Roermond nog steeds illegale verbouwingen, vernielingen of beschadigingen aan monumenten plaats. Met illegaal wordt hier bedoeld een activiteit zonder een verleende omgevingsvergunning. Dat is voor de wet een overtreding en van de gemeente kan verwacht worden dat deze dan handhavend optreedt.

De stichting Ruimte als hoeder van de rijks- en gemeentelijke monumenten in Roermond ontvangt regelmatig meldingen van illegale verbouwingen of beschadigingen aan monumenten.
Als stichting hebben we besloten om hiervoor een speciaal meldpunt in het leven te roepen: Monumenten Meldpunt.

Een ernstig gebrek zoals achterstallig onderhoud, vernieling of andere illegale activiteiten aan een monument kan gemeld worden op de website van de stichting Ruimte: www.stichtingruimteroermond.nl.  Onder de knop MM kan de noodzakelijke informatie doorgegeven worden.

De stichting Ruimte neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met de melder. Als de melding heel duidelijk is wordt deze direct doorgestuurd naar de toezichthoudende instantie. Dat zal meestal de gemeente Roermond zijn. De gegevens van de melder worden daarbij niet meegestuurd. De melder blijft dus anoniem. Wel zal deze een reactie ontvangen over het resultaat van de melding.


Begin januari berichtten wij over de bouwplannen die ontwikkelaar Geelen Pensioen BV heeft voor het gebied Latiers/Braam aan de Dokter Leurszijstraat. In eerste instantie moest café Braam met de karakteristieke beugelbaan gesloopt worden om plaats te maken voor een woontoren en woningen. Tijdens een drukbezochte informatieavond over het project hebben de Stichting Burgerparticipatie Roermond en een afvaardiging van de bewoners hun zorgen en hun ongenoegen over het project geuit. Ook onze voorzitter Fons Zijlstra heeft namens de stichting Ruimte een toespraak gehouden waarin onze zorgen zijn geuit. Naar aanleiding hiervan heeft de architect van de ontwikkelaar het initiatief genomen om met ons in gesprek te gaan over het project en over onze wensen, om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot een gemeenschappelijke deler te komen en het plan daar op aan te passen.

Samen met de stichting Burgerparticipatie Roermond hebben we enkele overleggen gevoerd met de architect, waarbij we gepleit hebben voor behoud van café Braam en het beperken van de hoogte van de woontoren. Dat is gelukt. De ontwikkelaar heeft zijn plan nu zodanig aangepast dat het café kan blijven staan en een opknapbeurt krijgt. De beugelbaan moet wijken, maar keert in de nieuwe situatie terug aan de achterzijde van het café in een nieuw te realiseren aanbouw. De stichting Burgerparticipatie zorgt voor de financiering om de beugelbaan terug te brengen. Door de verplaatsing van de beugelbaan ontstaat ruimte om de woningen te realiseren die eigenlijk op de locatie van Braam komen te staan. De woontoren wordt minder hoog dan gepland, omdat het op het lager gelegen talud wordt gebouwd. Ter hoogte van de huidige opstallen van Latiers blijft het plan ongewijzigd: de opstallen worden gesloopt en maken plaats voor enkele laagbouwwoningen. Nu de toekomst van Braam veiliggesteld lijkt, gaan we samen met de stichting Burgerparticipatie en de bewoners kijken of het mogelijk is om het café op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen, waardoor de toekomst van het pand veiliggesteld wordt en dit stukje van onze stad behouden kan blijven.

We zijn blij met het feit dat we samen met de ontwikkelaar, de stichting Burgerparticipatie en de bewoners tot een oplossing zijn gekomen die door eenieder gedragen wordt. Complimenten dan ook aan het adres van iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Het proces toont aan dat burgerparticipatie loont en niet tot vertraging en uitstel van plannen hoeft te ontwikkelen. Een langdurige, juridische procedure kan nu immers uitblijven. We hopen dat de gemeente toekomstige planvorming op dezelfde manier gaat oppakken en actief in gaat zetten op ontwikkelingen die breed gedragen zullen worden.


16-januari-2020

WACHT BRAAM DE SLOPERSHAMER??

De stichting Ruimte maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van café Braam aan de Dokter Leurszijstraat in Roermond. Ontwikkelaar Geelen heeft plannen om het café en de voormalige opstallen van Latiers aan de overkant te slopen en er woningen te realiseren.

Alhoewel we blij zijn met een herontwikkeling van deze hoek van de stad, zijn we van mening dat het café voor Roermond behouden dient te blijven. Naast het feit dat het een belangrijke ontmoetingsplek is voor diverse verenigingen en organisaties in onze gemeenschap, heeft het oudste nog bestaande café van Roermond een bijzondere geschiedenis en draagt het in belangrijke mate bij aan de identiteit van onze stad. Ook de bijbehorende beugelbaan, de enige beugelbaan in de omgeving, draagt hieraan bij. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat het café samen met de naastgelegen, karakteristieke arbeiderswoningen aan de Dokter Leurszijstraat een bijzonder ensemble vormt. Mede vanwege deze ensemblewaarde zijn de arbeiderswoningen enige jaren geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument! Dit mag in onze ogen, maar ook in de ogen van vele Roermondenaren niet verdwijnen. Inmiddels hebben er dan ook gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Roermond waarin we onze zorgen geuit hebben. Een online petitie voor behoud van het café is inmiddels bijna 800x getekend.

Aanstaande maandag 20 januari vindt er vanaf 19:30 uur een informatieavond plaats in de Tuinzaal van het stadhuis aan de Markt waarin de ontwikkelaar zijn plannen nader zal toelichten en waarin de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen, zorgen te uiten en met de initiatiefnemer het gesprek aan te gaan. Ook de stichting Ruimte is erbij, evenals de stichting Burgerparticipatie Roermond, de belangenorganisatie Braam moet Blijven en een aantal buurtbewoners. Wilt u ook komen? Meld u dan uiterlijk 16 januari aan via latierbraam@roermond.nl

Verzoek aanwijzing als gemeentelijk monument >>>inzien?<<<<


20 december 2019

ROTTE PLEKKEN ONDER DE AANDACHT!

De nieuwe Ruimtelijk, editie december, is weer bijna klaar. In dit nummer besteden we onder andere aandacht aan de ‘rotte plekken’ in onze stad.
We hebben geconstateerd dat een behoorlijk aantal van deze gebouwen of locaties uit het straatbeeld zijn verdwenen en dat er een betere invulling voor in de plaats is gekomen of nog in ontwikkeling is. Dat doet ons uiteraard deugd, want daarmee is onze mooie stad weer een stukje mooier geworden. Maar tegelijkertijd is ons ook gebleken dat er nog steeds gebouwen of locaties zijn die nog zeker aandacht behoeven en waar volgens onze kennis geen sprake is van planvorming. De volgende locaties in de stad vormen aandachtspunten en kunnen volgens ons een opknapbeurt gebruiken:

 • De voormalige bibliotheek en de naastgelegen voormalige zonnestudio aan het Wilhelminaplein. Kan het Wilhelminaplein zelf eigenlijk ook geen impuls gebruiken?;
 • Diverse locaties aan de Prins Bernhardstraat, waaronder de flats op de hoek van de Koninginnelaan, de Eiermijn en de voormalige melkfabriek;
 • De meubelhallen aan de Spoorlaan-Noord, ter hoogte van de mouterij;
 • De panden van HEMA en Blokker in de binnenstad;
 • De voormalige voedselbank aan het Gebroek en het naastgelegen terrein van het voormalige GAK;
 • De Veldstraat;
 • Het afgesloten deel van het Sjietbergske tussen de Markt en de Bergstraat;
 • De aangetaste tuinmuren langs de Wilhelminasingel;
 • Diverse braakliggende terreinen in de stad, waaronder de voormalige Aldi in Maasniel,
 • De tuincentrumlocatie aan de Bredeweg en het terrein aan de Heinsbergergweg, achter de Kapel in het Zand.

Welke locaties of gebouwen mist u en staan niet in het overzicht? Laat het ons horen!

Ook donateur worden?

Voor een bedrag van 16 euro per jaar krijgt u de Ruimtelijk voortaan ook zelf in de bus en blijft u op de hoogte van alle ruimtelijke ontwikkelingen in Roermond. Aanmelden gaat heel eenvoudig via onze website: https://stichtingruimteroermond.nl/


11 september 2019

Opnieuw een Roermonds monument in verval.

Het  unieke Coöp-winkelpand aan de Hendriklaan 38  in Roermond verkeert in een deplorabele staat.
Het monumentale pand staat al jarenlang leeg en is in de huidige staat een doorn in het oog voor de wijk het Veld. Dakgoten lekken, kozijnen zijn rot en regen en wind lijken vrij spel te hebben op en in het pand. Het dak zakt langzaam in. Het proces van volledige afbraak lijkt nu in volle gang.  Een dergelijk proces van afbraak heeft onlangs aan de Straat in Asenray geleid tot het instorten van een monumentale schuur van de Straterhof. Deze schuur is nu onherstelbaar beschadigd.

Foto’s: Harry Segers

De Stichting Ruimte heeft geprobeerd in overleg te gaan met de eigenaren van het pand. Omdat daar niet op gereageerd werd heeft Ruimte vervolgens een handhavingsverzoek bij de Gemeente Roermond ingediend.
De Erfgoedverordening van de gemeente schrijft namelijk voor dat eigenaren hun monument goed moeten onderhouden om de instandhouding van het monument te garanderen. De gemeente gaat, zo is toegezegd, met het handhavingsverzoek van Ruimte in de hand, in overleg treden met de eigenaren van het pand.

De Stichting Ruimte ziet in een hernieuwde functie en daarmee een gepaste renovatie van het pand  een positieve bijdrage aan de beeld- en leefklimaat kwaliteit van de Hendriklaan.

In het het ter plaatse geldende bestemmingsplan zijn de onderstaande bestemmingen voor het pand aangeduid:

 • woningen
 • detailhandel
 • dienstverlening
 • kantoren
 • horeca
 • bedrijven in categorie 1 en 2
 • water en waterhuishoudkundige voorzieningen

Er zijn dus genoeg mogelijkheden om het pand een zinvolle bestemming te geven. Vooral juist nu er in deze straat vernieuwende economische initiatieven (winkelpanden) tot stand komen zou dat zeer welkom zijn..Illegale sloopwerkzaamheden in centrum Roermond!!

Een projectontwikkelaar uit Hillegom, Real Estate Restucturing, heeft in Roermond meerder panden opgekocht waaronder o.a. de panden Zwartbroekstraat 37 en Schuitenberg 32 .  Hier wordt momenteel gesloopt zonder de vereiste omgevingsvergunning. De vergunningsaanvraag om de panden om te bouwen naar mini-studios werd begin dit jaar geweigerd.  Volgens de omwonenden werden historische (tuin)muren omver geduwd, bomen gerooid en (historische) panden van binnen compleet gestript, zo is te zien vanuit de woningen die tegenover de adressen liggen.

Waar blijft het stadsbestuur in dezen om de sloop stil te leggen en de (nog) bestaande waarden zoveel als mogelijk te handhaven. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Roermond toelaat dat vastgoedbazen en projectontwikkelaars ongestoord hun gang gaan. Blijkbaar wil men op het stadhuis maar niet leren!

Ron Benjamins eigenaar van Real Estate Restucturing is intussen naar de rechter gestapt omdat de beide panden volgens hem nu minder waard zijn.


31 juli 2019

Omgevingsvergunning Ponyhof Femke weer vernietigd.

Op 12 december 2017 heeft het College van Roermond na talloze procedures bij de rechtbank en de Raad van State een nieuwe omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een reeds gerealiseerde manege aan de Thuserhof in Asenray.

Het stedelijke gebied rond de manege.

Bij de vergunningverlening werd het bouwplan door de Commissiebeeldkwaliteit getoetst aan de Nota Beeldkwaliteit 2015. Daarbij werden de normale criteria toegepast zoals deze gelden voor stedelijk gebied. Niet onderkend werd het feit dat op de betreffende locatie sprake is van “buitengebeid”. Voor het “buitengebied” gelden aparte criteria voor wat betreft het materiaalgebruik. De omwonenden waren het o.a. met deze gang van zaken niet eens en stapten naar de Raad van State. Tijdens de zitting verklaarde de gemeente bij herhaling dat Thuserhof gewoon stedelijk gebied is. De Raad van State kon dit argument niet volgen en heeft nu dus voor de zoveelste keer de vergunning vernietigd.


28 juli 2019

Meer is niet beter!

I.v.m. de werkzaamheden t.b.v. de reconstructie van de N280 stonden er al extreem veel borden op de kruising nabij het voormalige Hotel Kissels op de hoek Venloseweg – Wilhelminasingel.

Een bekende horeca-tycoon uit Roermond en bestuurslid van BIZ Roermond vond het blijkbaar een goed idee om de aandacht van de automobilisten nog verder af te leiden met een reclamebordje voor zijn nieuwe restaurant. Voor dit reclamezeil is geen vergunning aangevraagd of verleend. Gekker moet het toch niet worden.


17 juli 2019

Straatbeeldplan Hamstraat heeft nog weinig effect.

Op 6 maart 2019 werd het “Straatbeeldplan Hamstraat” gepubliceerd.

Daarmee is het reclame- en uitstallingsbeleid voor de Hamstraat definitief van kracht. De ondernemers hebben aangegeven dat zij bij de entree van hun winkels een bescheiden reclamebord willen plaatsen, waarop bijvoorbeeld productaanbiedingen kunnen worden gepresenteerd. Daarom is voor de Hamstraat het straatbeeldplan opgesteld. Doel van dit plan is dat wordt voorkomen dat door het gebruik van reclameobjecten op straat, zoals algemeen is toegestaan in het Reclamebeleid 2010, een onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteitsverbetering en beleving van de Hamstraat.

In het nieuwe beleidsplan is bepaald dat één reclamebord plat tegen de gevel toegestaan wordt met een maximum van 70 cm breed en 120 cm hoog.

Wie sindsdien door de Hamstraat wandelt zal echter nog niet veel verschil zien. Er staan nog steeds talloze reclameborden dwars op de weg en uitstallingen van koopwaar. Het lijkt er zelfs op dat het sinds het voorjaar meer is geworden.

In het kader van de pilot “herinrichting Hamstraat” is met de ondernemers afgesproken dat zij in eerste aanleg zelf toezicht houden op de naleving van het straatbeeldplan Hamstraat. Indien een ondernemer een reclameobject op enige andere wijze op de openbare weg plaatst en dit niet verwijdert op verzoek van de winkeliersvereniging of van ondernemer(s) met een winkel in de Hamstraat, dan zal de gemeente Roermond handhavend optreden, in overeenstemming met de dan geldende handhavings-procedure. Uiteindelijk wordt het reclameobject op kosten van de overtreder verwijderd door de gemeente. Hiervan is echter nog weinig te zien. Dat geldt zowel voor landelijke ketens als plaatselijke ondernemers.


7 juli 2019

Juni- julinummer Ruimtelijk is klaar.

Het juni- julinummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is reeds gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer met 24 pagina’s.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Oude Winkelpui terug in de Hamstraat.
 • Latijnseschool in verval.
 • Winkels in de etalage.
 • Ruimte en tijd. Aan de Minderbroeders.
 • Straatnaamgeving in Vlaanderen en Nederland.
 • Inovatieve ideeën voor de locomotievenloods gevraagd.
 • De tombe in de Munsterkerk.
 • Berichten en meer…
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.

21 maart 2019

“ Tweede Debatavond Burgerparticipatie”

Op 25 februari j.l. bezochten circa 60 burgers de door wijk- en dorpsraden i.s.m. de stichting Ruimte georganiseerde “Tweede Debatavond Burgerparticipatie”.

Het hoofdthema van deze avond was:

“hoe zetten we de volgende stap op weg naar burgerparticipatie?”.

De avond werd ingeleid door een tweetal mooie voorbeelden van burgerparticipatie. De eerste presentatie vertelde het verhaal over “Ruimte voor de Waal in Nijmegen”. De tweede zoemde in op een enquête onder bewoners van Maasniel en gaf goed inzicht over de thema’s die belangrijk  zijn voor een prettige leefomgeving.  Na de pauze presenteerde Peter Hovens zijn visie over het thema burgerparticipatie en de rol van de gemeente en burgers in dat proces.

De powerpointpresentaties zijn nu beschikbaar op deze site door te klikken op onderstaande links.

Presentatie Wij zijn Maasniel

20190225 Presentatie Peter Hovens Samenwereld

Presentatie Karsten Schipperhein10-februari 2019

 

 Uitnodiging 2e debatavond burgerparticipatie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vond de eerste debatavond plaats onder het motto: “Burgerparticipatie is de norm, niet voor de vorm!” Veel van de aanwezigen, waaronder burgers en leden van de wijk- en dorpsraden, pleitten destijds voor een adequate ontwikkeling van burgerparticipatie in Roermond. Ook was er een pleidooi om burgerparticipatie vooral vorm te geven in samenspraak tussen de gemeente en burgers/wijk- en dorpsraden. Een dergelijk pleidooi is door 21 wijk- en dorpsraden middels een advies ook gestuurd naar de politieke partijen in de gemeente Roermond met het verzoek dit op te nemen in hun coalitieprogramma. Het resultaat van dit alles was een korte beschrijving in het coalitieprogramma. Maar daarna bleef het toch wat stilletjes van de kant van de gemeente! Vandaar de keuze om te komen tot deze tweede debat-avond met als hoofdthema:

“hoe zetten we de volgende stap op weg naar burgerparticipatie?”.

Het eerste deel van de avond staat in teken van een voorbeeld van burgerparticipatietraject in Nijmegen. Daarna zoomen we in op het thema burgerparticipatie:

 • wat verstaan we onder burgerparticipatie?
 • wat betekent burgerparticipatie voor de burger, de wijk- en dorpsraden en de gemeente?
 • wat kun je verwachten van de gemeente? Wat kan de gemeente verwachten van burgers en wijk- en dorpsraden?

Tot slot willen we deze avond gezamenlijk tot een drietal kernadviezen komen: welke stappen moeten worden genomen om een stevige ontwikkeling van burgerparticipatie in Roermond op gang te brengen?

Inmiddels hebben diverse wijk- en dorpsraden zich al aangemeld voor deze avond.

Ook u bent voor deze debat-avond van harte uitgenodigd!

Voor wie:

 • inwoners van Roermond, wijk- en dorpsraden, dorpscommitees,  maatschappelijke organisaties, ondernemers,
 • leden van het college van B&W
 • leden van de gemeenteraad
 • leden van politieke partijen

Wanneer: Op maandag 25 februari 2019

Tijdstip: 19.30 uur

Waar: Gemeenschapshuis De Velderie, Prins Bernardstraat.

Organisatie: Samenwerking bewonersorganisaties en Stichting Ruimte Roermond


Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2019 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Met het digitale subsidieportaal kunt u online subsidie aanvragen en indienen. Het systeem leidt u in elf stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven).
Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de aanvraag: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

Meer informatie:  https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/instandhoudingssubsidie-in-2019-aanvragen


30-1-2019

Nieuw bestemmingsplan Campinaterrein ligt ter inzage.

Foto: Area-M Roermond

Tot en met 5 maart ligt het bestemmingsplan ter inzage voor het voormalige Campinaterrein aan de Prins Bernhardstraat.

Op het terrein werden vijf jaar geleden oude, leegstaande bedrijfshallen gesloopt. Nu ligt er een woningbouwplan (http://www.area-mroermond.nl/) waarbij 23 grondgebonden woningen en 19 appartementen gerealiseerd zullen worden. Het bouwplan vormt een van de laatste onderdelen van het Wijkontwikkelingsplan Roermondse Veld, dat sinds de eeuwwisseling tot uitvoering is gebracht en dat nu dus bijna ten einde loopt.

Tot en met 5 maart kunnen mensen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bekijk de verbeelding, regels en toelichting via de onderstaande link:

https://www.roermond.nl/…/…/In-procedure/Campinaterrein.html


7 januari 2019

Decembernummer Ruimtelijk is klaar.

Het decembernummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs wordt op korte termijn gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer met 28 pagina’s.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Hotel Valies, aanwinst of verlies
 • Brand bij hotel Kissels
 • Lichtvervuiling, mag het licht uit?
 • Handhaven, kunnen, willen… moeten?
 • Een chique jugendstilpand.
 • Winkels in de etalage.
 • Frans Dupont.
 • Boeken.
 • De meester van Elsloo.
 • De meester van het Munster.
 • Verwaarloosd klein erfgoed.
 • De herinrichting van het Musterplein.
 • Dwangsommen voor Hotel Valies.
 • De vernieuwde Erfgoedverordening.
 • Feestverlichting in De Weerd.
 • Een column van Rens Evers
 • Berichten en meer…
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.

7 januari 2019

Het Blauwe kerkje in de Voorstad.

Gele koorts, knokkelkoorts Q-koorts. Er zijn allerlei vormen van koorts maar ze hebben een ding gemeen: het zijn allemaal infectieziekten.
Blauwe koorts bestaat officieel nog niet maar het lijkt er op dat dit virus in Roermond heeft toegeslagen.
Na Hotel Valies en de Noorderplas is het nu ook ontdekt in de Voorstad St. Jacob bij het Witte Kerkje.


Daan goon de lempkes aon.

Dat de kerst nadert is niet alleen op de Roerkade zichtbaar.

Ook de Weerd brandt nu ‘s nachts de feestverlichting rond de Noorderplas..

 • Lichtvervuiling heeft allerlei nadelen voor mens en milieu.
 • Een donkere nacht zorgt voor rust en een regelmatige biologische klok van mensen en dieren.

Nederland is een van de meest verlichte plekken op aarde. Donkerte is schaars en heeft bescherming nodig. Een van de maatregelen om lichtvervuiling tegen te gaan is het enkel plaatsen van lichtbronnen waar het nodig is. Het is ons dan ook een raadsel waarvoor deze lichtbronnen geplaatst zijn het terrein rond de Noorderplas is ‘s nachts immers afgesloten.


28-9-2018

Las Vegas aan de Maas.

Na het doven van de lichtjes van het Lichtjesfestival “Magic World of Lights” (voormalig Yumble) gaat nu bij hotel “Valies”  de feestverlichting aan.

Hotel “Valies” van Victor Adams is bijna klaar. Dat de bouw niet bij iedereen in de smaak viel mag als bekend verondersteld worden. De ondernemer, “eine remundjse jung” (dat zijn zijn eigen woorden), heeft blijkbaar een abonnement op het afwijken van de vergunning. Zo zou er eerst een dakterras komen dat na protesten van de omwonenden weer verdween. Nu is het er toch weer. De ontbijtruimte is omgetoverd in een chinees restaurant omdat dat een innovatieve ontwikkeling is en de bezemruimte op het dak wordt een luxe penthouse. Als klap op de vuurpijl is er ook nog een gevelverlichting aangebracht om het geheel in Amerikaanse stijl uit te lichten.

Een voorbeeld van burgerparticipatie. Zo omschreven initiatiefnemer Victor Adams en toenmalig VVD-wethouder Raja Fick de informatieavond die medio 2015 plaatsvond over de bouw van het hotel. Wij als Stichting Ruimte zetten hier de nodige vraagtekens bij.

Wilt u reageren dan kan dat op  


11-9-2018

Septembernummer Ruimtelijk is klaar.

Het septembernummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Het dreigend failliet van een monumentenstad
 • Winkels in de etalage
 • Groen licht voor meer groen
 • De Rekenkamer op de tekentafel
 • Het ‘witte dorp’ in Maasniel
 • Monumenten kunnen Roermond toekomstbestendig maken
 • Hoge nood in Roermond
 • Berichten en meer…

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Boom aan de Neerstraat.


19-08-2018

Naamsaanduiding ONLY lijkt gekrompen.

Soms heeft een handhavingverzoek wel effect.

Zoek het verschil in de bovenstaande foto’s.


16-7-2018

Horeca Markt haalt reclameborden weg uit het looppad.

Een aantal horecabedrijven op de Markt heeft naar aanleiding van de publicatie “Welkom in Roermond” en een artikel in De Limburger, de reclameborden weggehaald uit het looppad op het trottoir.

De eerste stap is daarmee gezet. Hopelijk volgen er nog meer. Dat lijkt ook wel nodig want er staan er nog een aantal. Het gaat daarbij niet alleen om reclameborden maar ook tafels en stoelen.


14 juli 2018

Juni-julinummer Ruimtelijk is klaar.

Het juni-julinummer van Ruimtelijk is klaar. Met de bezorging bij de donateurs is gestart. Ook deze keer wordt het weer een dubbeldik nummer.
Als extra is een brochure bijgevoegd met de titel “Welkom in Roermond” Daarin komt een vergelijking tussen de uitstraling van de binnenstad van Roermond en die van Maastricht aan de orde.

In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan:

 • Het instorten van de schuur van Straterhof
 • De Kapellerlaan
 • Burgerparticipatie
 • Roermond: SURPRISING CITY?
 • Bouwen aan samenhang
 • Het oorlogsgraf van Piet Touw
 • Herten in de jaren 90
 • Het retraitehuis
 • Het overlijden van Dennis Janssen en Martin van het Erve
 • Berichten en meer…

12 juli 2018

Notitie “Welkom in Roermond” aangeboden aan het college.

Vanmorgen (12 juli 2018) werd de Notitie “Welkom in Roermond” aangeboden aan 2 wethouders van het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond. In de notitie wordt aandacht gevraagd voor de verrommeling van de binnenstad. Om te laten zien dat het ook anders kan wordt er m.b.v. foto’s een vergelijking gemaakt tussen het reclamebeleid in Maastricht en Roermond.

De aspecten die aan de orde komen zijn o.a.:

 • de soms onooglijke winkelpuien
 • de overdaad van bonte reclame-uitingen en uitstallingen
 • de diversiteit en kwaliteit van de bestrating
 • de vele vaak onooglijke vaste winterterrassen
 • het feit dat de vele historische gevels vanaf de weg nauwelijks nog zichtbaar zijn
 • het terrasmeubilair
 • en de toegankelijkheid

Deze nota wordt samen met de nieuwe uitgave van ons blad ook verspreid onder de donateurs.

U kunt de nota inzien door op het plaatje te klikken.

Reageren kan op

Wij ontvingen een groot aantal reacties. >>>>Hier<<< hebben wij een aantal van deze reacties verzameld.


4 november 2012

Stichting Ruimte ANBI-erkend

ANBI logoMet ingang van 1 januari 2009 is de stichting ANBI-erkend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit impliceert o.a. dat donateurs een schenking of extra donatie aan de Stichting Ruimte als aftrekpost voor de belasting kunnen opvoeren. Voor de voorwaarden welke de Belastingdienst voor een dergelijke schenking of extra donatie als aftrekpost hanteert, verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Lees meer


Hier kunt u inloggen bij ons MonumentenMeldpunt om klachten over het onderhoud van monumenten te melden.


25 mei 2018

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen en stichtingen, groot en klein. Al deze organisaties hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet. Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan klik dan >>>>hier<<<<<.


Webshop Groot %w


In onze webshop kunt U zich eenvoudig aanmelden als donateur.

U kunt hier ook een verzamel-DVD met alle jaargangen van “Ruimtelijk” bestellen of een gratis abonnement nemen op onze nieuwsbrief.

Een gratis proefnummer bestellen is nu ook mogelijk.

Door op het plaatje te klikken gaat u automatisch naar onze webshop.

gratis proefnummer 1


2013_gezocht_2_250x179

Als aanvulling van onze redactie zijn wij op zoek naar:

 • adviseurs
 • redacteuren
 • een secretaris

Affiniteit met onze doelen is uiteraard vereist. Politieke onafhankelijkheid is gewenst. Heeft u belangstelling neem dan contact op via de mail.


facebook 470-470 U kunt ons ook volgen via Facebook.


Wilt u reageren op bepaalde berichten dan kan dat via ons Blog.

Blog Kleiner


1e RuimtelijkAlle oude nummers van Ruimtelijk, vanaf het eerste nummer, zijn nu in te zien, door in het menu onder het kopje publicaties ‘Ruimtelijk” te kiezen. Heeft u liever alle nummers op CD dan kunt U in onze webshop een CD bestellen waarmee U ook op trefwoorden kunt zoeken in de inhoud.