rekenkamer dji

Uitnodiging.

Aan de donateurs van de Stichting Ruimte Roermond.

De gemeente Roermond gaat aan de slag met een nieuwe Erfgoedvisie. Het realiseren van deze visie dient volgens ons een belangrijke stap te zijn in het versterken van het Roermonds erfgoed. De afgelopen periode hebben we hier al vaker aandacht voor gevraagd. Wij worden als stichting betrokken bij de voorbereidingen van de totstandkoming van deze visie.

De Erfgoedvisie is gericht op het jaar 2030 en geeft richting aan het beleid van de gemeente op het vlak van monumentenzorg, archeologie, het landschappelijk en immaterieel erfgoed.

Erfgoed gaat niet alleen over het verre verleden, bijvoorbeeld de Romeinse weg in Swalmen, maar ook over gebouwen bij u om de hoek die minder oud zijn. Vanuit de rijksoverheid worden gemeenten bovendien opgeroepen monumenten aan te wijzen uit de periode 1965-1990.

De gemeente wilt ideeën ophalen en bundelen en vindt het ook heel belangrijk dat de inwoners, bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen te betrekken bij het samenstellen van de nieuwe Erfgoedvisie. Wij willen u als donateur van onze Stichting Ruimte ook graag betrekken bij de totstandkoming van deze Erfgoedvisie.

De gemeente heeft in eerste instantie 3 bijeenkomsten georganiseerd.

Hierbij komen de volgende erfgoedonderdelen in ieder geval aan de orde:

 • Archeologie
 • Monumenten (rijks en gemeentelijke monumenten)
 • Beschermd stadsgezicht Roermond en dorpsgezicht Asselt
 • Cultuurhistorische landschappen
 • Immaterieel erfgoed (verhalen, rituelen, gebruiken, de Roermondse musea
              Cuypershuis en Historiehuis en het gemeentearchief)

Wilt u meedenken?

De gemeente organiseert samen met de lokale erfgoedstichtingen en erfgoedverenigingen meerdere bijeenkomsten. Voel u vrij om aan te sluiten. Het erfgoed is tenslotte van ons allemaal! Hieronder ziet u de data en locaties. U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomsten. Hopelijk tot ziens!

Datum

Aanvangstijd

Locatie

13 februari

19.00 uur,

inloop 18.30 uur

Café-Zaal Aad Remunj

Herkenbosscherweg 10

6045 AR Roermond

6 maart

19.00 uur,

inloop 18.30 uur

Stadhuis, Markt 31

6041 EM Roermond

14 maart

19.00 uur,

inloop 18.30 uur

De Mert Swalmen

Markt 1, 6071 JD Swalmen

Na afloop van deze eerste participatie wordt nog een tweede participatieronde georganiseerd in de periode april-mei. In het najaar van 2023 zal de nieuwe Erfgoedvisie ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college en de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting Ruimte

Leon Goijen en Fons Zijlstra

Wintertuin voor gemeentelijk monument.

Ruimte heeft zich, zoals u ongetwijfeld weet, de afgelopen jaren met enige regelmaat verzet tegen de plaatsing van winterterrassen in de Roermondse binnenstad en vooral tegen de vormgeving en de uitstraling van deze bouwwerken. Tot nu toe met weinig succes. Diverse horecagelegenheden aan o.a. de Markt en de Roerkade hebben inmiddels een winterterras, waardoor deze locaties momenteel veelal een bonte kermis van bouwwerken vormen. Nu is het Munsterplein aan de beurt. Er is momenteel een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling bij de gemeente om wederom een winterterras te plaatsen. Dit keer tegen de wand van parfumerie Douglas. Kenmerkend aan deze wand is het langgerekte gevelkunstwerk van Wally Elenbaas. Het kunstwerk is tevens een gemeentelijk monument. De initiatiefnemer heeft de intentie om over de gehele breedte een winterterras te bouwen, waardoor dit kunstwerk de achtergevel gaat vormen van dit winterterras en daarmee nagenoeg volledig aan het zicht wordt onttrokken vanaf het Munsterplein. Of er overleg heeft met de rechthebbenden heeft plaatsgevonden m.b.t. het auteursrecht is bij ons niet bekend en wordt derhalve nog door ons onderzocht. Wij hebben hier grote moeite mee en wat ons betreft is op deze locatie geen enkele vorm van een winterterras bespreekbaar. Voor ons geldt dat dit bijzondere kunstwerk op een bijzondere locatie volledig zichtbaar moet blijven en we beraden ons dan ook nog over hoe we met deze casus omgaan. (Foto: Jaap Zwart)

Het herfstnummer van Ruimtelijk is weer klaar.

Ons herfstnummer bevat weer 24 pagina’s met interessante artikelen en berichten over Roermond met haar historische karakter en hoe dit het best te behouden.

Verder aandacht voor oa:

Ruimtelijk is klaar en wordt momenteel verspreid onder onze donateurs.

 • Puzzelen met glasscherven.
 • Moet de parking een park worden?
 • Philips, een halve eeuw lang de grootste werkgever van Roermond.
 • Interessante kaart uit 1706 van Caspar Specht.
 • Een beerput vol interessant glas.
 • Het geheugen.
 • Kapel aan den Sande.
 • Zorgvilla Aldenborgh.
 • Het coalistieakkoord
 • Berichten en meer.

Donateur worden?   Klik dan in het menu op het “kopje Donateur worden”.

Voor slechts € 16 per jaar ontvangt u dan 4x per jaar ons tijdschrift Ruimtelijk?

Losse nummers zijn binnenkort weer verkrijgbaar bij Boekhandel Boom in de Neerstraat.


Ongebreidelde zucht naar woningen….hoe ver mag dat gaan?

Afgelopen weekend werd bekend dat het voormalige bankkantoor op de hoek Willem II Singel/Oranjelaan plaats moet maken voor de bouw van 55 appartementen. Naar verluid gaat het huidige pand tegen de vlakte en komt er nieuwbouw voor in de plaats. Nu vindt Ruimte de sloop van de huidige bebouwing op deze locatie geen gemis, gelet op de aanwezige architectuur. Een functiewijziging van kantoren naar woningen evenmin, gelet op de huidige marktomstandigheden. Echter, op een prominente A+-locatie als deze zou je toch minstens hoogwaardige architectuur mogen verwachten?? Ruimte vindt de voorgestelde architectuur benedenmaats en geenszins aansluiten op de omgeving en de rest van de singelbebouwing. 

In de jaren ’90 werden op deze banklocatie enkele bijzondere villa’s gesloopt. Helaas is dit niet meer terug te draaien. Echter, de beoogde herontwikkeling van deze locatie biedt wél de mogelijkheid om op deze gevoelige locatie een kwaliteitsimpuls teweeg te brengen, met originele en passende architectuur die aansluit bij de grandeur van de singelbebouwing. Hotel Roermond aan het Stationsplein is een goed voorbeeld hoe het ook kan, deze beoogde nieuwbouw hier echter niet. Laten we gaan voor passende architectuur, waar Roermond de komende decennia trots op kan zijn. Het verleden leert dat er te vaak ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waar we achteraf spijt van hadden. Laten we dat hier voorkomen en voor een betere invulling gaan!

We zullen dit ook bij de gemeente aankaarten en bekijken de mogelijkheden die er zijn om hier iets aan te doen.


De sfeer van Roermond wordt aangetast door een overvloed aan wintertuinen, vindt de stichting die cultureel erfgoed in de stad bewaakt

De wintertuinen tasten het beeld van de monumentale panden aan, vindt stichting Ruimte. 

Afbeelding: Jan-Paul KuitA


Wintertuinen zijn inmiddels gemeengoed in de binnenstad van Roermond. Tot frustratie van stichting Ruimte. Die vindt dat het historische karakter van de stad zo verloren gaat.

Tientallen horecaondernemers hebben de afgelopen jaren een vaste overkapping aan hun zaak gebouwd. In veel gevallen gaat het om een glazen pui die niet wordt weggehaald in de winter. Sterker nog: juist dan moet de zogenoemde wintertuin geld opleveren. Stichting Ruimte, hoeder van het cultureel erfgoed, vindt echter dat de gemeente Roermond moet optreden tegen de aanbouwen. Volgens haar tasten al die overkappingen het historische karakter van de stad aan.

Zinc

De stichting wil daarover graag in gesprek met de gemeente. Maar volgens voorzitter Fons Zijlstra weigert de gemeente dat. „We hebben diverse pogingen gedaan, het lijkt niet mogelijk.” Een noodkreet in 2020 werd niet beantwoord. De stichting voelt zich daarom genoodzaakt via de juridische weg de wintertuinen op de agenda te krijgen. Daarom dat de stichting en gemeente elkaar donderdag tegenkwamen in de rechtbank. Over een vergunning voor de wintertuin van restaurant Zinc aan de Roerkade.

Lees ook: Noodkreet over dreigend ratjetoe aan winterterrassen op de Markt

Volgens stichting Ruimte zijn door de al gebouwde overkapping bij Zinc diverse elementen van het rijksmonumentale pand niet meer zichtbaar. „Dat tast dus het monument aan.” Volgens de jurist van de gemeente voldoet het restaurant aan alle eisen en wordt het monumentale aspect niet aangetast. „Het verbaast het college dat de stichting Ruimte zo denkt.”

Speelbal

Het restaurant in kwestie, Zinc, wil vooral van de onzekerheid af. „Mijn cliënt voelt zich nu een speelbal tussen de gemeente en de stichting”, vertelt zijn advocaat. „Hij is net uit de coronatijd gekrabbeld en wil weten waar hij aan toe is. Het voelt voor hem alsof de discussie over zijn rug gevoerd wordt.” Dat is niet de bedoeling, zegt Zijlstra. „Maar het is de enige manier om de gemeente om tafel te krijgen over het onderwerp.”

Wat de stichting vreest, is dat straks op bijvoorbeeld de Roerkade en de Markt alle gevels een eigen wintertuin hebben. Daarmee wordt de authenticiteit van de stad aangetast, vindt zij. „Het groeit steeds verder. Iemand begint en de rest ziet die ‘gratis’ uitbreiding en doet hetzelfde. Het lijkt wel kassenbouw”, aldus Zijlstra. „De gemeente moet stoppen met alle zaken individueel behandelen. Ze moet naar het grotere geheel kijken.”

Wildgroei

Ook bij andere horecazaken is de stichting de strijd met de wintertuin aangegaan. De Raad van State is bijvoorbeeld aan zet in de zaak rondom de wintertuin van Markt 10 op de Markt. Vooralsnog heeft Ruimte nog maar weinig succes geboekt en dat merkt de stichting. Zijlstra: „Je ziet al een wildgroei aan overkappingen ontstaan. Op deze manier is het wachten tot het overal gebeurt.”


22-11-2021

Weer een nieuwe wintertuin.

Deze horeca-exploitant maakt het wel heel bont. zelfs de aanwezige markering van de voetgangersstrook vormde hier geen belemmering.


4-11-2021

Donateursdag  uitgesteld.

De rijksoverheid heeft nieuwe regels geadviseerd ivm de coronasituatie. Als bestuur hebben wij besloten dat het niet wenselijk is om deze dag nu te laten doorgaan.Via deze weg proberen wij de donateurs te bereiken. Zodra de situatie  het toelaat wordt een nieuwe datum vastgesteld. Wij stellen u dan uiteraard weer op de hoogte.


2021-10-27

Het zal u niet ontgaan zijn maar wij hebben onze website vernieuwd.Graag horen wij hoe u het ervaart.

Als u onjuistheden tegenkomt of graag iets aangepast ziet laat het ons dan weten via ons contactformulier..