In maart 2008 is de Stichting Ruimte dankzij subsidie van de ANWB en het Prins Bernard Cultuurfonds in staat geweest een tiental infopanelen aan te brengen op de panden:

– Het huis waar Joep Nicolaas woonde en werkte in de Sint Jansstraat.
– Het atelier Thissen in de Minderbroedersstraat.
– Huis “De Kar”in de Brugstraat.
– “Princenhof”in de Pollartstraat.
– Voormalige apotheek Haan in de Neerstraat.
– Huize “De Tegelarije”aan de Elmpterweg.
– Het “Christoffelhuis ” aan de Lindanusstraat.
– Het pand (voorheen) Nollen aan de Godsweerdersingel.
– Het voormalige Begaardenklooster op de hoek van de Zwartbroekstraat en de Bakkerstraat.
– De Teekenschool op de hoek van de Godsweerdersingel en de Godsweerderstraat.

Inmiddels heeft de ANWB ons voor 2009 weer een bedrag aan subsidie toegezegd.

Het bestuur en de redactie van de Stichting Ruimte weten uiteraard nog wel een aantal panden die de moeite waard zijn om er een infopaneel op aan te brengen met daarop een korte toelichting over het betreffende pand. Maar wij openen graag de mogelijkheid dat eigenaren van een monumentaal pand zich bij ons melden als zij in aanmerking willen komen voor een infopaneel op hun huis. Dat bespaart ons een hoop correspondentie want een eigenaar moet schriftelijk toestemming geven voor het aanbrengen van een infopaneel op de gevel. Verder eist de gemeente Roermond dat de eigenaar van het desbetreffende pand een monumentenvergunning aanvraagt, maar daarbij zijn wij u graag behulpzaam.

Ook hier geldt het spreekwoord “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Ons e-mailadres is info@stichtingruimteroermond.nl. Maar u kunt ook een briefje zenden aan:

Secretaris Stichting Ruimte
Lucien Jansen
Wijershoflaan 31
6042 NK Roermond.

Bij hem kunt u desgewenst telefonnisch nadere informatie verkrijgen (0475-350 367).

elskamp/Infopanelen/Subsidie_ANWB.jpg