Uitnodiging Donateursdag 2021

Stichting Ruimte is blij met haar donateurs. Die donateurs geven steun aan het werk van de stichting. Zij maken het mede mogelijk dat Stichting Ruimte zich kan blijven inzetten voor het behoud van de historische waarde van Roermond en omstreken.
Daarom nodigt de Stichting Ruimte u van harte uit voor de Donateursdag 2021.
Voor deze donateursdag heeft de Stichting Ruimte een niet alledaags Cuypers-programma samengesteld. Directe aanleiding voor deze keuze is dat de stad Roermond het jaar 2021, de honderdste sterfdag van Pierre Cuypers, architect en ontwerper (1827-1921), tot Cuypersjaar heeft benoemd.
In twee presentaties gaat het eerste deel van het programma over de hedendaagse invloed van Cuypers in andere steden en dorpen. In de tweede presentatie is het thema de huidige invloed van Cuypers specifiek in Valkenburg. Cuypers heeft in die stad een aantal jaren gewoond.