Toekomst Markt Roermond kleiner

10-11-2020

Maakt dit Roermond aantrekkelijk voor bezoekers?
De Markt, het Munsterplein, de Roerkade en het Stationsplein zijn vooral ‘s-zomers een en al bedrijvigheid. Bewoners van de stad, bezoekers van het Outlet en fietsers van heinde en verre creëren samen met de vele gemeentelijke- en rijksmonumenten een bijzondere sfeer. De aanwezigheid van terrassen ondersteunt daarbij de positieve belevingswaarde.

Toekomst Markt Roermond kleiner

Het plaatsen van nieuwe glazen wintertuinen heeft o.i. een negatieve invloed op de historische belevingswaarde. Het resultaat is bijvoorbeeld een plint van glas langs zowel de hele noordzijde als hele westzijde van de Markt. Een belangrijk deel van de historische gevels verdwijnt daarbij achter glas. En glas is natuurlijk wel gedeeltelijk transparant, maar afhankelijk van de lichtinval ook spiegelend. De hele omgeving weerspiegelt in het glas: gebouwen, wolken en vooral zonnestralen. Van de historische gevels is dan weinig meer te zien.

Diverse ondernemers hebben al een wintertuin geplaatst. De centrale vraag is of de gemeente doorgaat op de nu ingeslagen weg door elke aanvraag voor een wintertuin separaat en positief te honoreren. Zorgelijk is dat onvoldoende wordt bekeken naar een totaalbeeld. Dat totaalbeeld, de lange termijn visie, krijgt geen aandacht! Gaat de gemeente op de nu gehanteerde werkwijze door dan is er geen weg meer terug. Dan zullen naar verwachting op korte termijn beide zijden van de Markt en de overige gevels in de horecaclusters voorzien zijn van glazen wintertuinen. De horeca kan immers relatief goedkoop hun zaak met een groot aantal m2 uitbreiden op het terrein dat is bestemd als openbare ruimte.

Volgens Stichting Ruimte staan we als Roermondse samenleving op een historisch kantelpunt. Een kantelpunt dat onomkeerbaar is en dat is onder deze omstandigheden zeer zorgelijk. De enige keuze die nu nog mogelijk is, en waarbij het ontwikkelingsproces van nieuwe wintertuinen nu nog in de hand kan worden gehouden, is door onderbouwde besluiten te nemen die gebaseerd zijn op een visie.

Binnen een half jaar kan er ons inziens een visie of beleidsader gereed zijn. In die visie is aandacht voor architectuur, te gebruiken bouwmaterialen, kwaliteit en onderhoud onontbeerlijk. Er dient vooral aandacht te zijn voor de gevolgen van plaatsing van wintertuinen voor rijks- of gemeentelijke monumenten.