Ongebreidelde zucht naar woningen….hoe ver mag dat gaan?

 

Afgelopen weekend werd bekend dat het voormalige bankkantoor op de hoek Willem II Singel/Oranjelaan plaats moet maken voor de bouw van 55 appartementen. Naar verluid gaat het huidige pand tegen de vlakte en komt er nieuwbouw voor in de plaats.

Nu vindt Ruimte de sloop van de huidige bebouwing op deze locatie geen gemis, gelet op de aanwezige architectuur. Een functiewijziging van kantoren naar woningen evenmin, gelet op de huidige marktomstandigheden. Echter, op een prominente A+-locatie als deze zou je toch minstens hoogwaardige architectuur mogen verwachten?? Ruimte vindt de voorgestelde architectuur benedenmaats en geenszins aansluiten op de omgeving en de rest van de singelbebouwing.

In de jaren ’90 werden op deze banklocatie enkele bijzondere villa’s gesloopt. Helaas is dit niet meer terug te draaien. Echter, de beoogde herontwikkeling van deze locatie biedt wél de mogelijkheid om op deze gevoelige locatie een kwaliteitsimpuls teweeg te brengen, met originele en passende architectuur die aansluit bij de grandeur van de singelbebouwing. Hotel Roermond aan het Stationsplein is een goed voorbeeld hoe het ook kan, deze beoogde nieuwbouw hier echter niet. Laten we gaan voor passende architectuur, waar Roermond de komende decennia trots op kan zijn. Het verleden leert dat er te vaak ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waar we achteraf spijt van hadden. Laten we dat hier voorkomen en voor een betere invulling gaan!

We zullen dit ook bij de gemeente aankaarten en bekijken de mogelijkheden die er zijn om hier iets aan te doen.