3 september 2021

Uitreiking Ruimte-keurmerken.

Twee pandeigenaren in de binnenstad van Roermond ontvingen afgelopen woensdag het Ruimte-keurmerk van de Stichting Ruimte. Het betreft Dan Derks van Galanterie Dandé aan de Heilige Geeststraat 1 en Frits Pellemans van de Ambachtelijke Schoenmaker aan de Hamstraat 40. Beide ondernemers gaven hun panden, beide aangewezen als gemeentelijk monument, een aanzienlijk kwaliteitsimpuls en brachten historische waarden terug in het straatbeeld die in het verleden verloren zijn gegaan. Beide plannen hebben een kwaliteitsimpuls teweeggebracht voor de Roermondse binnenstad en voor de Stichting Ruimte was dit aanleiding om beide ondernemers te belonen met dit keurmerk.

Het Ruimte-keurmerk wordt sinds 1998 door Ruimte uitgegeven aan initiatieven van particulieren of bedrijven die bijdragen aan het stadsschoon en het behoud en versterking van het historische karakter. Verschillende Roermondse initiatieven ontvingen reeds een dergelijk schildje, zoals de voormalige stadsherberg aan de Marktstraat 8, de Synergieschool aan de Herkenbosscherweg 22 en Apotheek Haan aan de Neerstraat 22. Het doet ons deugd dat de lijst met keurmerken sinds deze week weer is uitgebreid met twee monumentale panden die weer in ere zijn hersteld.

Wij feliciteren de ondernemers maar ook de stad Roermond met deze twee nieuwe aanwinsten.