Stichting Ruimtelogo150
Begijnhofstraat 34, 6041 GX Roermond
E: info@stichtingruimteroermond.nl
I: www.stichtingruimteroermond.nl

KVK-nr.: 4106 8537
Gemeente Roermond
t.a.v. de Raad
Markt 31
6051 EM Roermond

 

Roermond, 18 oktober 2017

 

Betreft: aanvraag status gemeentelijk monument Dokter Leurszijstraat 20 te Roermond

 

Geachte Raad der gemeente Roermond,

De stichting Ruimte maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het pand aan de Dr. Leurszijstraat 20 in Roermond, ook wel bekend als ‘Café Braam’. Dit horecapand gaat een onzekere toekomst tegemoet nu er plannen liggen om aan de Dr. Leurszijstraat een woningbouwplan te realiseren, waarbij het café op de nominatie staat om gesloopt te worden.

Het pand ligt in het “Katoenen Dorp”, een van de oudste arbeiderswijken uit het einde van de 19e eeuw/begin van de 20e eeuw. Het pand zelf is behoudenswaardig omdat het een uniek ensemble vormt met de zeven ernaast gelegen arbeiderswoningen, die reeds eerder de status hebben verworven van gemeentelijk monument. Ook het gegeven dat een beeld van buurtpatroon Sint Cornelius de voorgevel siert en dat er nog een functionerende beugelbaan bij het café hoort dragen bij aan het bijzondere karakter van dit horecapand.

Het pand herbergt sedert 1908 onafgebroken een café annex beugelbaan. Het is daarmee een van de oudste cafés van de stad. Het is niet enkel een buurtcafé – het heeft daarnaast altijd ook een buurtoverstijgende bredere maatschappelijke functie gehad. Het is het vaste onderkomen van diverse Roermondse verenigingen en organisaties, zoals een beugelclub, carnavalsvereniging D’n Uul, de Prinsengarde, SVC2000 en Spaarkas. Samen zijn dit ruim 350 leden.

Niet op de laatste plaats is het pand ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt de moeite waard om voor Roermond te behouden. In de tweede helft van de 19e eeuw, als de stadsmuren afgebroken zijn en de vestingwerken rond de stad voor een groot deel worden omgevormd tot lommerrijke ‘wandelingen’, zien we diverse uitspanningen verschijnen aan of nabij de singels. Café Willems aan de Godsweerdersingel en café de Weegbrug aan de Willem II singel zijn daar net als café Braam voorbeelden van.

De locatie van het pand is eveneens uniek vanwege de ligging op de steilrand van de Roer en is en van grote geologische en archeologische waarde. Onderzoek heeft aangetoond dat het achterompaadje dat diagonaal door het woonblok – gelegen tussen Minderbroederssingel, Graaf Reinaldstraat, Dr. Leursstraat en Bisschop Boermansstraat – heenloopt, het beloop volgt van een van de bastions die in 1702 zijn aangelegd als verdedigingswerk. Dit pad vindt zijn voortzetting in de Dr. Leurszijstraat en bepaalt dus de rooilijn van het café en de zeven arbeiderswoningen. Het is het enige nog zichtbare relict van de 16e en 17e eeuwse vestingwerken.

De stichting Ruimte pleit dan ook voor een quick scan in het kader van een cultuurhistorische analyse en waardestelling van het horecapand en de onmiddellijke omgeving.

 

In afwachting van uw antwoord,

met vriendelijke groet,
namens bestuur Stichting Ruimte:

voorzitter                                                            penningmeester
Fons Zijlstra                                                               Jan Grouls

 

 

 

 

Bijlage 1: Artikel Ruimtelijk over de Dokter Leurszijstraat, juni 2015.
Bijlage 2: Artikel Ruimtelijk over het achterompaadje, maart 2004.