beroep wintertuin markt 10 roermond

15 januari 2021

Stichting Ruimte gaat in hoger beroep na uitspraak Rechtbank Limburg m.b.t. bouw wintertuin Markt 10.

Op 15 december 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan over een door de Stichting Ruimte aangespannen rechtszaak over een door de gemeente verleende vergunning voor de bouw van een wintertuin aan de Markt 10 in Roermond. De Stichting Ruimte heeft deze rechtszaak aangespannen omdat het College van Burgemeester en wethouders (Groen Links, CDA, DS Swalmen en D66) van de Gemeente Roermond de regels in het bestemmingsplan verkeerd interpreteert. De Stichting ruimte gaat nu naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Raad van State. Een uitspraak hierover is niet eerder te verwachten dan de
zomer van 2021.
Op 26 juli 2020 heeft de Gemeente Roermond vergunning verleend aan Cox Horeca Roermond BV voor het bouwen van een glazen wintertuin voor het pand Markt 10. Tegen het verlenen van deze vergunning heeft de Stichting Ruimte eerder al bezwaar aangetekend maar dit bezwaar is door het College van B&W ongegrond verklaard. Het pand waarvoor deze wintertuin inmiddels staat is een rijksmonument en de historische gevel wordt ondanks een glazen uitvoering voor een groot deel aan het zicht onttrokken. Daarnaast heeft de gehele Markt de monumentale status van ‘Beschermd Stadsgezicht’ en heeft daardoor extra bescherming om haar historische waarde te behouden. Inmiddels heeft de bouw van deze wintertuin geleid tot meer aanvragen van wintertuinen voor andere, historische, gevels. Uit verder onderzoek blijkt dat nog meer initiatieven te verwachten zijn. En dat is nu juist het punt waarover de Stichting Ruimte zich grote zorgen maakt. Het eindresultaat van al deze verzoeken zal vermoedelijk zijn dat vele horecazaken een wintertuin voor hun gevel hebben. Met natuurlijk alle gevolgen voor de historische waarde.
Het perspectief op termijn is een glazen plint zowel aan de westzijde als de noordzijde. Een groot gedeelte van de openbare ruimte zal hierdoor onttrokken worden aan de huidige markt. De historische belevingswaarde zal hierdoor stevig aangetast worden. Het College van B&W slaat nu, door het goedkeuren van elke individuele aanvraag, voor een omgevingsvergunning een weg in zonder oog te hebben voor het totaalbeeld. Daarom is de Stichting Ruimte van mening dat eerst gewerkt moet worden aan een onderzoek naar het effect op de gehele markt. Vervolgens kunnen via een visie goed onderbouwde besluiten worden genomen. De Stichting Ruimte pleit al langere tijd voor deze procedure, maar vindt geen hiervoor geen gehoor. Willekeur en afwijzingen van vergunningen liggen door de huidige werkwijze van de gemeente op de loer. Belangrijk aspect is dat het college bevoegd is om in deze zaken zelfstandige besluiten te nemen zonder de gemeenteraadsleden hierin te betrekken.

De Stichting Ruimte wil in deze zaak nadrukkelijk aanduiden dat zij geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van tijdelijke voorzieningen tegen de gevels van de horecazaken aan de Markt. Wij ondersteunen wat dat betreft initiatieven van horecazaken in deze moeilijke tijd i.v.m. corona.