Acitiviteitenplan 2021

De Stichting Ruimte gaat in 2021 de volgende activiteiten ontwikkelen:

 1. De uitgave van Ruimtelijk, 4 x in 2021.
 2. Bestuursvergaderingen 12x en circa 4 x redactievergaderingen
 3. De volgende projecten worden o.a. gecontinueerd middels onderzoek en communicatie met eigenaren en gemeente Roermond:
  > Swalmerstraat 73: het ‘Gat van Dohmen’, aantasting historische tuinmuur
  > Ontwikkelingen Stationsomgeving en visie ’t Vrijveld
  > De wintertuinen op de Markt en Roerkade: wintertertuinen in relatie met beschermend stadsgezicht en monumentale status van panden
  > Ontwikkelingen Roerdelta fase 2: stedelijke ontwikkeling
  > Hendriklaan 38: renovatie van dit pand
  > Cafe Braam. behoud van het historisch pand
  > 307-complex aan de Oranjelaan: renovatie van het complex
  > Aanvraag monumentenstatus Droog- en Klimtoren
  > Verbouwing naar appartementen Minderbroederstraat 3
  > Voormalig Philipsterrein, nieuwe naam Weerstand: stedelijke ontwikkeling
  > MonumentenMeldpunt: naar aanleiding van meldingen van inwoners van Roermond wordt actie ondernomen naar eigenaren van monumenten, gemeente Roermond en andere instanties.

 Andere activiteiten:
> Het vervangen van oude Ruimte-schildjes door nieuwe schildjes
> Ontwikkelen activiteiten op het gebied van erfgoed richting inwoners en politiek richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022
> Organiseren nieuwe donateursdag 2021
> Verbeteren van de website
> Verduurzamen van monumenten: onderaandacht brengen van dit thema en volgen van ontwikkelingen en informeren donateurs
> Deelnemen aan Monumentenoverleg gemeente Roermond
> Deelnemen aan o.a. overleggen van de gemeente Roermond op gebied van Beleidsvisie Erfgoed, Kerkenvisie, nieuwe Erfgoedverordening, etc.